INFORMACIJA

Mokinių, priimtų mokytis į progimnaziją 2017-2018 m.m., sąrašas

Prašymas dėl priėmimo į mokyklą (pirma klasė)

Prašymas dėl priėmimo mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą