INFORMACIJA

Pagalbos mokiniui, mokinių konsultavimo grafikas

Mokytojų budėjimo po 6 pamokų progimnazijos bibliotekoje-skaitykloje grafikas

 

Sveikiname visą mūsų progimnazijos bendruomenę pelnius „Olweus mokyklos“ vardą.

2018-12-10

Sveikiname mokinius Lietuvos mokyklų žaidynių zoninėse futbolo varžybose laimėjusius III vietą. Dėkojame mokytojui Ryčiui Karnatkai. Plačiau...

2018-12-10

Sveikiname mokines Lietuvos mokyklų žaidynių zoninėse futbolo varžybose laimėjusias II vietą. Plačiau...

2018-11-28

Sveikiname mokinius, Kėdainių rajono mokyklų žaidynių vaikinų 5x5 futbolo varžybose užėmusius I vietą. Dėkojame mokinius ruošusiam mokytojui Ryčiui Karnatkai. Plačiau...

2018-11-26

Sveikiname 8b klasės mokinius, Augustę Balsevičiūtę, Samuelį Judenį, Klaidą Kolojanską, Danielę Paužaitę, Kristijoną Rimkevičių, rajono mokinių konkurse „Išgelbėk draugą“ (II etapas), laimėjusius II vietą. Dėkojame mokinius ruošusiai sveikatos priežiūros specialistei Janinai Onoprijenkienei.

2018-11-21

Sveikiname penktų klasių mokinius Mantą Cincadzę ir Salomėją Kaklauskaitę (mokytoja Rūta Pečiulienė) už dalyvavimą Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros konkurse „Mano geriausias draugas robotas“.

2018-11-20

Sveikiname mokines, Kėdainių rajono mokyklų žaidynių merginų 5x5 futbolo varžybose, laimėjusioms I vietą. Plačiau...

2018-10-22

Sveikiname vaikinų komandą, Kėdainių rajono mokyklų žaidynių 2006 metais gimusių ir jaunesnių vaikinų kvadrato varžybose laimėjusią I vietą. Dėkojame komandą ruošusiam mokytojui Ryčiui Karnatkai. Plačiau...

2018-10-22

Sveikiname merginų komandą, Kėdainių rajono mokyklų žaidynių 2006 metais gimusių ir jaunesnių merginų kvadrato varžybose laimėjusią III vietą. Dėkojame komandą ruošusiai mokytojai Jolitai Gvergždienei. Plačiau...

2018-09-27

     Sveikiname 6c klasės mokinę Benitą Kestenytę ir 7b klasės mokinį Nojų Bukauską, rajono lengvosios atletikos rudens kroso varžybose užėmusius III vietas. Dėkojame mokytojams Jolitai Gvergždienei ir Ryčiui Karnatkai.

Džiugi žinia - laimėtas tarptautinis „ERASMUS+“ projektas „Kodinis vardas – robotas“

    Paaiškėjo 2018 metų „ERASMUS+“ bendrojo ugdymo strateginės partnerystės KA2 konkurso rezultatai. Mūsų progimnazija pradeda įgyvendinti projektą „Code name Robot“! Projekto tikslas – tobulinti mokinių žinias apie robotiką, lavinti loginį mąstymą bei programavimo įgūdžius. Vykdant jį dalyvaus septynios Europos mokyklos, dirbsiančios robotikos tema.Tarptautinio projekto koordinatorė yra Turkijos mokykla, o partnerės – Lietuvos, Portugalijos, Italijos, Lenkijos, Vokietijos bei Kroatijos ugdymo įstaigos. Šio projekto pagrindinė darbo kalba yra vokiečių, o didesnė jo užduočių dalis bus kuriama virtualioje erdvėje. Projekto dalyviai – visa mokyklos bendruomenė, o jis bus vykdomas 2018-2020 mokslo metais.
      Projektą progimnazijoje koordinuoja vokiečių kalbos mokytoja Ramunė Misiūnienė.
“Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.”

2018-10-30 - 31

      Mokinių atostogų metu progimnazijos mokytojai  ir specialistai dalyvavo įvairiose kvalifikacijos tobulinimo veiklose. Spalio 30 dieną kūno kultūros mokytojai Jolita Gvergždienė ir Rytis Karnatka dalinosi gerąja patirtimi, kurią įgijo dalyvaudami  LTOK programos „Olimpinių vertybių ugdymo“  mokymuose. Sveikatos priežiūros specialistė Janina Onoprijenkienė priminė visiems, kaip svarbu mokėti laiku ir teisingai gaivinti žmogų, o direktoriaus pavaduotoja Aida Gaižauskienė pristatė naujas priemones, skirtas lavinti vaikų reakciją, koordinaciją, vikrumą (priemonės įsigytos dalyvaujant KKSD remiamame projekte „Kartu mes galim“, 2018). 31 dieną vyko seminaras „Tėvų ir mokytojų bendravimas ir bendradarbiavimas“, kurį vedė  Psichologijos instituto psichologas Antanas Valantinas.

2018-10-25

     Spalio 25 dieną Šėtos gimnazijoje vyko respublikinė mokinių ir mokytojų konferencija „Šimtmečio mokykla: nuo grifelinės lentelės iki kompiuterio“. Joje pranešimą „Sportas ir sveikatinimas mokantis“ skaitė mūsų progimnazijos 8b klasės mokiniai Gabija Kalpokaitė ir Samuelis Judenis. Pranešimą paruošti jiems padėjo istorijos mokytoja Ledina Marozienė.

2018-10-20 - 21

     Spalio 20-21 dienomis progimnazijos mokinių tarybos atstovai dalyvavo Kėdainių rajono mokinių savivaldos organizuotame forume Pradėkime nuo klausimo Kodėl. Mūsų mokiniai aktyviai dalyvavo įvairiose veiklose: formulavo klausimus, problemas, aptarė jų galimus sprendimo būdus, diskutavo, nuoširdžiai bendravo su kitų mokyklų mokiniais. Pasisemta daug patirties ir žinių, įgyta motyvacijos naujiems darbams!

2018-10-21

     Spalio 21 d. 10.00 val. Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčioje buvo aukojamos Šv. Mišios už mūsų progimnazijos bendruomenę. Prieš Šv. Mišias visi kalbėjome Rožinio maldą.

2018-10-18 - 19

      Spalio 18-19 dienomis progimnazijoje buvo vykdoma ugdomoji pažintinė, socialinė, pilietinė veikla – projektas „Jausmų ir emocijų labirintuose“.
     6-8 klasių mokiniai mokėsi įveikti psichologinius sunkumus. Mokymus „Stresas ir įtampa – išbūti ir įveikti“ vedė psichologas Evaldas Karmaza. Progimnazijos psichologė Olga Lukšienė su dailės mokytoja Marija Burneikiene organizavo praktinius užsiėmimus „Emocijų ir jausmų pažinimas naudojant dailės terapiją“ 5-6 klasių mokiniams. 6-7 klasių mokiniai drauge su psichologe Skirmante Sakalauskaite aptarė asmeninių ir bendrų sprendimus, kaip nepasiklysti  emocijų ir jausmų labirintuose.
     1-4 klasių mokiniai mokėsi geriau pažinti ir suprasti savo bei kitų emocijas. Klasių valandėlių metu mokiniai kūrė minčių žemėlapį „Mano/mūsų emocijos“. Mokinukai  ne tik įvardino emocijas, bet jas iliustravo pavyzdžiais iš savo patirties, be to, emocijas matavo termometru.  Klasių bendruomenės skaitė ir aptarė „Jausmų pasaką“. Meno terapijos dirbtuvėse mokiniai piešė savo veido antrąją pusę išryškindami tą emociją, kurią patyrė veiklų metu. Po pamokų vyko 1-4 klasių mokinių akcija „Apkabink mokyklą“.  Apibendrindami savo veiklas mokiniai sudarė diagramą „Mes šypsomės, nes kasryt keliaujame į savo mokyklą“.  

2018-10-17

  Spalio 17 d. mokinių tėvai (globėjai) ir  pedagogai,  dalyvavo paskaitoje-diskusijoje „Sąmoninga tėvystė. Vertybių reikšmė šeimoje ir bendruomenėje", kurią vedė psichologas Donatas Lučunas (progimnazijoje vykdomas neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų projektas „Kuriame mūsų mikrorajono bendruomenę“, finansuojamas  Kėdainių rajono savivaldybės).

2018-10-15

    Solidarumo bėgimas – tai jau 5-tąjį gimtadienį švenčiančios organizacijos „Gelbėkit vaikus“ socialinė iniciatyva. Tradiciškai prie jo prisijungė ir mūsų progimnazija. Kadangi šių metų surinkta parama bus skirta vaikų žaidimų aikštelėms Rusijos okupuotose Ukrainos teritorijose įrengti, mes į svečius pakvietėme švedų žurnalistą Joną Ohmaną, kaip jis pats save apibūdina, „žinomiausią švedą Lietuvoje ir populiariausią lietuvį Ukrainoje“. Jis susitiko su 7-8 klasių mokiniais ir  mokytojais. Šis žinomas žmogus papasakojo apie Ukrainos vaikų gyvenimą, savo patyrimus šioje šalyje. Tikime, kad tokios gyvenimiškos pamokos  mums visiems labai svarbios.

2018-10-12

     Spalio 12 d. vyko mokinių konferencija „Sveika, malonėmis apdovanotoji!“, skirta Trakų Dievo Motinos metams paminėti. Konferencijoje dalyvavo mokiniai iš Jonavos J. Ralio ir Šėtos gimnazijų, Labūnavos, Dotnuvos, Josvainių pagrindinių mokyklų, Kėdainių „Ryto“ ir Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijų. Konferencijos dalyvius pasveikino garbūs svečiai  Kėdainių dekanas kunigas N. Martinkus, Kėdainių savivaldybės mero pavaduotoja O. Urbonienė, Kėdainių savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė A. Stadalnykienė. Kauno kunigų seminarijos klierikas Martynas Povylaitis papasakojo apie pamaldumą Marijai. Mokiniai rengė pranešimus, piešė piešinius, skirtus Švč. Mergelei Marijai, kuriuos pristatė.
     Dėkojame partneriams ir rėmėjams Kėdainių savivaldybės jaunimo reikalų tarybai,  Kėdainių dekanui, mokytojams, padėjusiems pasiruošti konferencijai.

2018-10-11

      Sveikos mitybos pagrindų įgyjame dar vaikystėje, nes nuo to, kaip  maitinsimės, kokius įgūdžius ir nuostatas susiformuosime, ateityje priklausys ir mūsų  sveikatos būklė. Spalio 11 d. progimnazijoje vyko akcija „Pavaišink draugą sveiku maistu“. Akcijos tikslas – padėti mokiniams ugdytis sveikos mitybos įpročius  tradicijas ir kultūrą, susipažinti su  maisto ruošimo bei asmens higienos taisyklėmis.
      Renginiui ruošėsi  ir aktyviai jame dalyvavo  4b ir 4c klasių bendruomenės.  Mokiniai išradingai serviravo stalus, padedami tėvelių ir močiučių  gamino skanias ir sveikas salotas, ruošė šviežias sultis net iš šaltalankio uogų. Vėliau mokiniai pristatė paruoštus patiekalus, aptarė jų poveikį sveikatai, mokėsi derinti maisto produktus, dalinosi naudingais patarimais ir gera nuotaika su draugais ir mokytojais. Visi linksmai žaidė žaidimą „Atspėk kas tai?": užrištomis akimis ragavo įvairius maisto produktų vėrinukus, uogas, daržoves, arbatą ir stengėsi atspėti produktus. Sveiku maistu mokiniai vaišino ne tik vieni kitus, bet ir visus, užsukusius į progimnazijos valgyklą.
     Renginį organizavo visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Janina Onoprijenkienė, mokytojos Danguolė Tumėnienė ir Gendrutė Burkauskienė, socialinė pedagogė Danutė Lukoševičienė.

2018-10-10

     Progimnazijoje vykdomas Kėdainių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų projektas „Kuriame mūsų mikrorajono bendruomenę“. Bendruomenės nariai – tėvai (globėjai) pedagogai – dalyvavo paskaitoje-diskusijoje  „Kuriame mokyklos bendruomenę: vaikai, tėvai ir mokytojai". Diskusiją vedė psichologė Ramunė Murauskienė.

2018-10-10

     Ši savaitė visame pasaulyje paskelbta  programavimo savaite. Progimnazijoje ją paminėti susitarta spalio 10 dieną. Džiaugiamės, kad aktyviai dalyvaujame projekte „Informatika pradiniame ugdyme“. Visi linksmai šokome „Robotukų šokį“ ir  diskutavome apie robotų svarbą mūsų gyvenime. 

2018-10-10

     Spalio 10 dieną minima Pasaulinė psichikos sveikatos diena. Minint šią datą progimnazijoje organizuota „Geros nuotaikos diena“. Ją pradėjo besišypsantys mokiniai. Atėjusius į mokyklą mokinius, tėvelius ir mokytojus pasitikome su linksma muzika, gera nuotaika, draugiškais rankų paspaudimais. Linksmai visus nuteikė šypsenų lipdukai, kuriais pasipuošė ir mokiniai, ir mokytojai.

2018-10-08

      Prasidėjus naujiems mokslo metams, į mokinių tarybos veiklą aktyviai įsitraukė nauji nariai. Siekdami sustiprinti tarybos narių bendradarbiavimo ryšius, suformuoti tvirtą komandą, įgyti naujų žinių pasikvietėme KRMT mokymų vadovę Viltę Giedraitytę. Mokymų metu diskutavome, dalinomės patirtimi, lūkesčiais ir siekiais. Žaidimų metu mokiniai artimiau susipažino vieni su kitais. Įveikdami užduotis mokėsi dirbti komandoje, suprato tvirtos ir vieningos komandos svarbą.

2018-10-05

     Spalio 5 dieną tradiciškai buvo paminėta Tarptautinė mokytojų diena.  Vyresnių klasių mokiniai padėjo mokytojams mokant pradinių klasių mokinius. Po pamokų mokytojai buvo pakviesti į šventinį koncertą. 5d klasės mokiniai maloniai nustebino   visus mokytojus — progimnazijos kiemelyje  pasodino kvapnųjį jazminą.
      Biologijos ir chemijos mokytoja Agnė Kučmienė buvo nominuota Metų mokytojo apdovanojimams. Jai buvo įteikta savivaldybės mero padėka.

2018-10-04

      Konstitucija – pagrindinis valstybės įstatymas, turintis aukščiausią teisinę galią, kiekvieno žmogaus teisių ir laisvių garantas.
     Spalio 4-ąją turėjome galimybę dalyvauti pilietinėje  akcijoje – Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzamine.  Visi pasitikrinome teisines, istorines, politines, ekonomines žinias atlikdami testą. Taip pat turėjome galimybę prisiminti savo teises ir pareigas bei pagrindines vertybes, kuriomis turime vadovautis kasdieniniame gyvenime. Prisiminėm ir tai, kad visi priimti valstybės įstatymai ir nutarimai negali prieštarauti Konstitucijai.
     Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzamine dalyvavo 5a, 7a, 8b klasių mokiniai.

2018-10-04

    Spalio 4 dieną minima Pasaulinė gyvūnijos diena, todėl mokiniai į mokyklą atsinešė savo mažuosius draugus augintinius. Tądien svečiavosi ir mokinių tėveliai, kurie pasakojo apie įvairias augintinių rūšis, jų priežiūrą.  Per dailės pamokas mokiniai piešė savo augintinius.

2018-10-03

     Vykdant visuomenės sveikatos rėmimo projektą „Jausmų ir emocijų labirintuose“, 6 klasių mokiniai  dalyvavo praktiniuose užsiėmimuose „Žaidimai vandenyje“, kurie vyko baseine. Mokiniai ne tik žaidė, bet ir mokėsi saugiai elgtis. Užsiėmimus vedė kūno kultūros mokytojai Rytis Karnatka ir Rasa Sakalauskienė.

 

2018-10-01

     Šią savaitę į mokykloje trečius metus vykstantį projektą „Sveikatos ir olimpinio ugdymo programos poveikis mokinių sveikatai ir gyvensenai“, finansuojamą Kėdainių rajono savivaldybės, prisijungė ir mažiausieji mūsų bendruomenės nariai — pirmokai. Mokiniai dalyvavo Lietuvos mokslininkų  Arūno Emeljanovo,  Vidos Česnaitienės, Brigitos Miežienės parengtame ikimokyklinio ir pradinio mokyklinio amžiaus vaikų fizinio pajėgumo testavime, atlikdami devynių testų rinkinį (angl. Physical Fitness Test Battery for Children, FjØrtoft, Pedersne, Sigmundsson, Vereijken, 2011). Atlikus šiuos testus galima nustatyti bendrą kompleksinį mokinių fizinį pajėgumą, o ne tik atskirus jo elementus, ir stebėti jo pokyčius.
     Testavimus atliko Lietuvos sporto universiteto studentai. Norime pasidžiaugti, kad mūsų veikla susidomėjo ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patarėjas Audrius Daunoravičius, kuris pirmadienį stebėjo, kaip atliekami šie testai. 

Informaciją apie kitus vykusius renginius galite rasti skiltyje Archyvas

Sutikti su slapukų ir privatumo politika? Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius.Taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk