METŲ SKAITYTOJO DIENA „AUŠROS“ PROGIMNAZIJOJE

Broliai seserys, imkit mane ir skaitykit
Ir tatai skaitydami permanykit!
Mokslo šito tėvai jūsų trokšdavo turėti,
Ale to negalėjo nė vienu būdu gauti.

       Šiais mums, lietuviams, ypatingais Martyno Mažvydo  žodžiais  buvo  pradėta  popietė „Imkit mane ir skaitykit...“, kuri  vyko kovo 3 d. Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos skaitykloje. Tai dar vienas renginys, skirtas mūsų gimtosios Lietuvių kalbos dienai paminėti. Jame dalyvavo mūsų progimnazijos mokiniai, mokytojai ir viešnia iš Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos – vaikų literatūros skyriaus vedėja  Danguolė Juknevičienė. Renginio dalyvius nuoširdžiai pasveikino progimnazijos direktorė Neringa Vaicekauskienė.
       Šiuolaikinis gyvenimo tempas, technikos pasiekimai pateikia mums  vis naujesnių bei daugiau viliojančių pramogų – žaidimų automatų, telefilmų, kompiuterinių žaidimų. Visa tai  tarsi išstumia knygą, skaitinius iš mokinių gyvenimo. Tačiau knyga buvo, yra ir išliks ne tik žinių, bet ir  kūrybiškumo šaltinis.  Knygų skaitymas suteikia daug malonumo, padeda ugdyti amžinąsias dvasines vertybes, ko negali jokie technikos stebuklai. Prisilietimas prie knygų pasaulio padeda  vaikams lavinti savo protą,  pažinti pasaulį,  ugdytis bendravimo įgūdžius, leidžia kiekvienam pasijusti reikšmingam, pilnaverčiam, panaikina baimę būti savimi.
       Mūsų viešnia  gerbiama Danguolė Juknevičienė įdomiai  papasakojo mokiniams apie  bibliotekininko profesiją,  Kėdainiuose  knygomis skaitlingiausią Mikalojaus Daukšos viešąją  biblioteką, pristatė naujausią vaikų literatūrą.
      Visai neseniai mūsų progimnazijoje susikūrė nauja tradicija – rinkti Metų skaitytoją. Kiekvieną mėnesį progimnazijos lietuvių kalbos mokytojų ir bibliotekos darbuotojų iniciatyva Garbės stende skelbiami aktyviausi klasių skaitytojai. Mokinys,  daugiausia kartų paminėtas Metų skaitytojo knygoje, tampa Metų skaitytoju.
      Popietės metu buvo pasveikinti aktyviausi, ypatingai daug knygų perskaitę 2016 metų skaitytojai, jiems atminimui įteiktos naujos knygos. Tai Benita Simanavičiūtė, Miglė Juodytė, Arina Andreikina, Gabija Bakaitė, Fausta Kirstukaitė, Miglė Seliavaitė, Nojus Baranauskas, Justina Šidlauskaitė, Kamilė Šimkaitytė, Gabija Kalpokaitė, Ernesta Zarankaitė, Laura Sakalauskaitė, Tadas Bagdonas, Roberta Bingelytė, Deimantė Arštikaitytė, Laimis Jurkėnas, Matas Krikščiūnas, Paulina Patackaitė, Kotryna Gailiūtė. Džiaugiamės ir didžiuojamės šiais mokiniais.
       Mokiniai dalinosi mintimis ir pojūčiais, kuriuos suteikia knygų skaitymas, aptarė knygose vaizduojamą pasaulį, veikėjus, vertybes... Jie akcentavo, kad knygų skaitymas – didelis malonumas, skaitydami pažįstame ir suprantame pasaulį, surandame daug praktinių patarimų, paaiškinimų apie intymiausias tiesas, skaitydami  ir analizuodami knygas išmokstame raiškiai ir aiškiai dėstyti mintis, kritiškai mąstyti... Knygose – visas pasaulis. Gražios mokinių mintys labai nustebino popietės viešnią.
                                                                                             Rita Naruševičienė,
                                                                                             Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos
                                                                                             direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Grįžti