Reikia būsimoms kartoms palikti tai,

kas praeityje buvo geriausia

 • Naujajame mikrorajone Chemikų gatvėje 1985 metais įsteigta šeštoji miesto mokykla. Tuo metu buvo 25 paralelės klasės, 815 moksleivių, kuriuos mokė 34 pedagogai. Mokyklos direktoriumi buvo paskirtas Adolfas Kulnickas.
 • 1987 metais išleista pirmoji moksleivių laida.
 • 1992 metais mokyklos bendruomenė pasirinko „Aušros“ vardą.
 • Išleistos 25 abiturientų laidos. Aukso medaliu baigė I. Župerkaitė ir A. Gaižauskaitė, 19 mokinių apdovanota sidabro medaliais. Su pagyrimu mokyklą baigė Ž. Aleksonytė ( 1995 m.), A. Andriušytė, G. Klimavičiūtė, G. Kšivickaitė, J. Misiūtė, V. Petrukevičiūtė, N. Steponavičiūtė, ( 1998 m.), R. Sadauskas (1999), J. Damaševičiūtė, I. Ladygaitė ( 2001 m.), D. Zareckaitė, I. Čiplytė ( 2004 m.),V. Smirnova, L. Lukoševičiūtė, L. Venkavičiūtė (2005 m.), V. Leonavičiūtė (2008 m.), I. Raziūnaitė, M. Fedaravičiūtė, R. Mikėnaitė (2010 m.)
 • 2000-2001 m.m. XI klasėse pradėtas įgyvendinti profilinis mokymas (įvedami realinis ir humanitarinis profiliai).
 • Nuo 2000-2001 m.m. VI klasių mokiniai gali rinktis antrąją užsienio kalbą ne tik rusų, bet ir vokiečių.
 • 2001-2002 m.m. įkurtas antrasis informatikos kabinetas.
 • Nuo 2004 metų rugsėjo 1 d. prie „Aušros“ vidurinės mokyklos prijungtas Keleriškių pradinės mokyklos skyrius.
 • 2010 m. mokyklos direktoriumi paskirtas Ovidijus Kačiulis.
 • Mokyklos pavaduotojoms ugdymui Ritai Naruševičienei ir Ritai Lukševičienei suteikta II vadybinė kvalifikacinė kategorija.
 • Veikia 30 neformaliojo švietimo programų.
 • 2012-2013 m.m. mokykloje dirba 61 mokytojas – 22 mokytojai metodininkai, 34 vyresnieji mokytojai.
 • 2012-2013 m.m. mokykloje mokosi 674 mokiniai: 348 mergaitės, 326 berniukai (iš jų 17 mokinių lanko Keleriškių skyriaus priešmokyklinio ir pradinio ugdymo klases).
 • Nuo 2011-2012 m.m. penktų klasių mokiniai gali rinktis antrąją užsienio kalbą – rusų arba vokiečių.
 • 2012 m. rugsėjo 1 d. mokykla reorganizuojama į Kėdainių „Aušros“ sveikatinimo ir sporto pagrindinę mokyklą.
 • 2012 m. išleista paskutinė 12-okų laida.
 • 2015 m. atidaryta aktyvioji klasė.
 • 2015 m. išleista paskutinė 10-tokų laida. Mokykla tapo Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazija.
 • 2016 m. progimnazijai suteiktas „Olweus mokyklos“ vardas (2016-2018 mokslo metams).
 • 2016 m. progimnazijos direktore paskirta Neringa Vaicekauskienė, edukologijos mokslų magistrė.