MISIJA progimnazija, siekianti kiekvieno mokinio mokymosi pažangos, formuojanti teigiamą požiūrį į mokymą(si) ir sveikatą, skatinanti visų bendruomenės narių bendradarbiavimą ir atsakomybę.

VIZIJA – besimokanti ir atsakinga bendruomenė, ugdanti kiekvieno mokinio prigimtines galias.