MISIJA

     Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazija — tai bendrojo ugdymo mokykla, vykdanti pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, suteikianti asmeniui dorinės, sociokultūrinės ir pilietinės brandos pagrindus, bendrąjį raštingumą, technologinio raštingumo pagrindus, sudaranti sąlygas sąmoningai puoselėti ir tobulinti sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo poreikius, ugdanti siekimą ir gebėjimą apsispręsti, pasirinkti ir mokytis toliau.

 

VIZIJA

     Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazija — atvira, savita, dinamiška ir moderni bendrojo ugdymo mokykla.