Sveikiname 1-8 klasių mokinius, 2012-2013 m.m. pasiekusius aukštesnįjį mokymosi pasiekimų lygį:

    Ugnių Didyką, Keleriškių skyrius,
    Faustą Kirstukaitę, 1a klasė,
    Nojų Bukauską, 1b klasė,
    Patriciją Petrauskaitę, 1b klasė,
    Gytį Čibirą, 1c klasė,
    Emilį Karvelį 1c klasė,
    Viltę Stalnionytę, 1c klasė,
    Miglę Puodžiūnaitę, 1c klasė,
    Gabiją Narušytę, 3a klasė,
    Nedą Kondrackį, 3a klasė,
    Kamilę Vaiciukevičiūtę, 2b klasė,
    Gabiją Kalpokaitę, 2b klasė,
    Kamilę Blekaitę, 2c klasė,
    Ovidijų Dovydą, 2c klasė,
    Gabrielę Jančiūraitę, 2c klasė,
    Laimį Jurkėną, 3d klasė,
    Modestą Tuskevičių, 3d klasė,
    Justiną Medėkšaitę, 4a klasė
    Šarūną Zinkų, 4a klasė
    Povilą Neliupšį, 4b klasė,
    Justiną Šidlauskaitę, 4b klasė,
    Dovydą Zasimauską, 4b klasė,
    Gustę Posiakinaitę, 5a klasė,
    Karoliną Augustinaitę, 5b klasė,
    Godą Ivaškevičiūtę, 5b klasė,
    Meinardą Grinių, 5b klasė,
    Luką Kairį, 5c klasė,
    Urtę Karvelytę, 5c klasė,
    Gabrielę Biriukaitę, 6a klasė,
    Airidą Kutrą, 6a klasė,
    Kamilę Pilsudskytę, 6a klasė,
    Arną Arlauską, 6b klasė,
    Agnę Norkevičiūtę, 6b klasė,
    Gytį Baranauską, 6c klasė,
    Vytautę Makutytę, 6c klasė,
    Tomą Martinkutę, 6c klasė,
    Simą Matuką, 6c klasė,
    Emiliją Pauliukevičiūtę, 6c klasė,
    Ievą Žvykaitę, 7a klasė,
    Gabiją Skirevičiūtę, 7a klasė,
    Kamilę Naruševičiūtę, 7b klasė,
    Adrianą Denisovaitę, 7c klasė,
    Gintarę Geišaitę, 7c klasė,
    Neringą Geišaitę, 7c klasė,
    Martą Bagdžiūnaitę, 8c klasė,
    Augustę Paraščiakaitę, 8c klasė.

2012-2013

Mokykla 2012 metų spalio - 2013 metų birželio mėnesiais dalyvavo „Tyrinėjančios mokyklos“ programoje įgyvendinant mokyklos kūrybiškumo mokymosi projektą. Programa buvo vykdoma ugdymo plėtotės centrui įgyvendinant Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Kūrybingumo plėtra Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose pritaikant ir įdiegiant kūrybinių partnerysčių modelį“ (sutrum. „Kūrybinių partnerysčių projektas“). Vykdydama šį projektą mokykla sudarė sąlygas tinkamam mokyklos kūrybiško mokymosi projekto įgyvendinimui, įtraukė mokytojus ir mokinius kaip lygiateisius aktyvius dalyvius planuojant, įgyvendinant ir įvertinant mokyklos kūrybiškumo mokymosi projektą, užtikrino sklandų bendradarbiavimą su kūrybos agentu bei kuriančiu praktiku. Plačiau Projekte dalyvavo 7a klasės mokiniai. Plačiau...

2012-2013

2012-2013 mokslo metais mokykloje įgyvendintas pilietiškumo ugdymo projektas „Olimpietiška mokykla“, nacionalinio projekto „Kuriame Respubliką“ rėmuose. Plačiau...

2013-06-14

Mokykloje vyko pilietinė akcija paminėti Birželio 14–ąją - Gedulo ir vilties dieną. Plačiau...

2013-06-10 - 14

Birželio 10-14d. mokykloje vyko vaikų  užimtumo ir nusikalstamumo prevencijos programos projektas, vaikų vasaros poilsio dieninė stovykla “Žemėj Lietuvos”. Plačiau...

2013-06-03 - 07

Birželio 3-7d. mokykloje vyko vasaros poilsio stovykla „Vasaros karoliai‘ 1-4 kl. mokiniams. Plačiau...

2013-05

Kėdainių „Aušros“ sveikatinimo ir sporto pagrindinėje mokykloje įgyvendintas projektas „Sveikesnio pasirinkimo link“. Plačiau...

2013-05-31

Mokykloje vyko „Pradinuko diena“. Plačiau...

2013-05-29

Mokykloje vyko II-osios mokyklos Olimpinės žaidynės. Plačiau...

 2013-05-27

8b ir 8d klasių mokiniai dalyvavo edukacinėje pamokoje UAB „Kėdainių vandenys“. Plačiau...

2013-05-24

Sveikiname 8 klasės mokinį Deividą Tamkų, rajono 8-ųjų klasių mokinių chemijos olimpiadoje užėmusį I-ąją vietą, ir 8 klasės mokinę Augustę Paraščiakaitę už puikius rezultatus 8-ųjų klasių mokinių chemijos olimpiadoje. Dėkojame mokinius ruošusiai mokytojai Agnei Kučmienei.

2013-05-23

Sveikiname merginų komandą, iškovojusią I-ąją vietą Lietuvos Olimpinio festivalio lengvosios atletikos keturkovės finalinėse varžybose. Plačiau...

2013-05-18

Sveikiname mūsų mokyklos komandą, projekto „Ateities čempionai” finalinėse varžybose iškovojusią I-ąją vietą. Plačiau...

2013-05-18

Sveikiname 8a klasės mokinį Igną Gricių, 6c klasės mokinį Gytį Barauską, 7a klasės  mokinę Eveliną Lukšytę ir 7c klasės mokinę Gintarę Geišaitę, Olimpinio festivalio rajoninėse šaškių varžybose laimėjusiems I vietą. Dėkojame mokinius ruošusiems mokytojams Jolitai Gvergždienei ir Eglei Kuprijanovienei.

2013-05-17

Mokykloje vyko konferencija „Lituanica“ skrenda. Plačiau...

2013-05-17

Sveikiname 5a, 5b, 6a, 6b, 8b ir 8c klasės mokinius laimėjus apdovanojimą už sceninį įtaigumą, simbolinę kompoziciją, kūrybingumą ir komandinį darbą dalyvaujant fotografijų konkurse „Pažink Šventąjį Raštą. Gyvieji paveikslai“. Dėkojame mokytojoms Zitai Kairaitytei ir Marijai Burneikienei.

 2013-05-14

Gegužės 14 d. mokykloje vyko  „Garbės dienos“ šventė. Plačiau...

2013-05-10

Gegužės 10 dieną mūsų mokykla dalyvavo akcijoje „DAROM 2013“. Plačiau...

 2013-05-10

Gegužės 10 dieną pradinių klasių mokiniai dalyvavo visuotinėje pradinukų mankštoje. Plačiau...

2013-05-08

Sveikiname Airidą Kutrą (mokytoja Erika Lavrukėnienė), Deividą Tamkų (mokytoja Ligita Klimavičiūtė), Gretą Arštikaitytę (mokytoja Ingrida Neliupšienė), Kamilę Naruševičiūtę (mokytoja Erika Lavrukėnienė), Kamilę Pilsudskytę (mokytoja Vilma Petkuvienė), tapusius 2013 metų vertimų ir iliustracijų projekto „Tavo žvilgsnis – 2013“ nugalėtojais – diplomantais. Dėkojame juos ruošusioms mokytojoms.

2013-05-06

Sveikiname 7 klasės mokinę Ievą Žvykaitę tapusią nacionalinio konkurso „Švari kalba, švari galva“ II (respublikos) etapo 1 vietos laimėtoja. Dėkojame ją ruošusiai mokytojai Ritai Naruševičienei.

2013-05-02

Gegužės 2d. mokykloje vyko koncertas „Ačiū, kurio Tau dar nepasakiau“, skirtas motinos dienai paminėti. Plačiau...

2013-04-30

Sveikiname 7-8 klasių rajoninės jaunųjų fizikų olimpiados nugalėtojus: Kamilę Naruševičiūtę, 7 klasės mokinę, Deividą Tamkų ir Augustę Paraščiakaitę,  8 klasės mokinius, užėmusius antrąją vietą, Gintarę Geišaitę ir Ievą Žvykaitę, 7 klasės mokines, užėmusias trečiąją vietą. Dėkojame juos ruošusiai mokytojai Jūratei Kačinskienei.

2013-04-25

Nacionaliniame renginyje, "Sveikatą stiprinančių mokyklų banga per Lietuvą", vykusiame balandžio 25 dieną, aktyviai dalyvavo ir mūsų mokyklos mokiniai. Plačiau...

2013-04-24

2013 m. balandžio 24 d. mokykloje vyko rajoninis gražiausio piešinio konkursas „Mano raidės sportuoja“. Plačiau...

2013-04-24

Sveikiname 7 klasės mokinę Ievą Žvykaitę, patekusią į respublikinio konkurso „Švari kalba – švari galva“ II etapą (respublikinį). Dėkojame ją ruošusiai mokytojai Ritai Naruševičienei.

 2013-04-23

2013 m. balandžio 23 d. mokykloje vyko projekto „Lyderių laikas 2“ forumas. Plačiau...

2013-04-23

Sveikiname 8c klasės mokyklos mokinių komandą užėmusią 2 vietą konkurse „Blaivi klasė 2012-2013“. Dėkojame juos ruošusioms mokytojoms Aušrai Matažinskienei, Ritai Lengvinienei  ir sveikatos priežiūros specialistei Rimai Stasionytei. Plačiau...

2013-04-18

Balandžio 18d. mokyklos mokinių komanda, dalyvaujanti projekte „Kuriame Respubliką“ lankėsi Kėdainių vaikų globos namuose „Saulutė“. Plačiau...

2013-04-12

Balandžio 12 dieną, Daugiakultūriame centre  vyko protų mūšis „Kėdainių krašto istorijos paslaptys“. Plačiau...

2013-04-08 - 12

Visą savaitę mokyklos pradinukai vykdė įvairias veiklas, susijusias su sveika mityba, kurias jungė tema „Viskas prasideda vaikystėje - įprotis sveikai maitintis taip pat”. Plačiau...

2013-04-11

2013m. balandžio 11d. mokykloje įvyko respublikinė bendrojo lavinimo mokyklų (4-12 klasių) moksleivių konferencija „Tu parodysi man taką, kuris į gyvenimą veda“ (Ps 16,11), skirta Tikėjimo metams paminėti. Plačiau...

2013-04-10

Sveikiname Bartulį Robertą, 7c klasė ir Paulauską Matą, 8a klasė, dalyvavusius Olimpinio festivalio rajoninėse smiginio  varžybose ir iškovojusius III vietą. Dėkojame mokinius ruošusiam mokytojui Ryčiui Karnatkai.

2013-04-09

Sveikiname mokinius, dalyvavusius Olimpinio festivalio rajoninėse šaškių  varžybose ir iškovojusius III vietą. Plačiau...

2013-04-09

Balandžio 9 dieną vyko 5-6 klasių mokinių anglų kalbos viktorina "Healthy Lifestyle". Plačiau...

2013-04-08

Sveikiname mokinius, dalyvavusius Olimpinio festivalio finalinėse gimnastikos varžybose ir iškovojusius III vietą. Plačiau...

2013-04-05

Sveikiname mokinius, Kalbų Kengūros diplomantus. Dėkojame juos ruošusioms pradinių klasių ir lietuvių kalbos mokytojoms. Plačiau...

2013-04-05

Sveikiname mokinius, Kalbų Kengūros diplomantus. Dėkojame juos ruošusioms anglų kalbos mokytojoms. Plačiau...

2013-04-04

Balandžio 4 dieną mokykloje, kaip pirmas sportinės partnerystės vaisius, vyko tinklinio varžybos tarp mokinių ir  mokytojų komandų. Plačiau...

2013-04-02

Mokykloje vyko iniciatyva ,,Grįžtame į mokyklą“. Plačiau...

2013-04

Visą balandžio mėnesį mokykloje vyko paroda „ŠRIŪBAI“. Plačiau...

2013-03-26

Mokykloje vyko seminaras  „Aktyviųjų mokymo metodų taikymas ugdymo procese ir ugdant specialiųjų poreikių mokinius“. Plačiau...

2013-03-18 - 22

Kovo 20d. visame pasaulyje minima Žemės diena, astronominis pavasaris.Tradiciškai šia proga nemažai renginių vyksta ir mūsų mokykloje. Šią dieną visus mokyklos foje pasitinka Žemės vėliava, įvairūs mokinių ir mokytojų sukurti kūrybiniai darbai, pamėgtos ir lankytinos parodos bibliotekoje, vykdomi įvairūs  projektai. Plačiau...

2013-03-18 - 24

Mokykloje vyko veiksmo savaitės BE PATYČIŲ renginiai. Plačiau...

2013-03-21

2013m.kovo 21 dieną mokykloje vyko ketvirtų klasių mokinių šaškių turnyras. Plačiau...

2013-03-21

Agnę Dulkinaitę, 6a klasės mokinę, rajono informacinių technologijų olimpiadoje užėmusią III vietą, ir dėkojame ją mokiusiai mokytojai Rūtai Pečiulienei.

2013-03-19

Mokinius Kajų Kobilinską, Irmantę Lapukaitę ir Simą Matuką, rajono rusų kalbos meninio skaitymo konkurse užėmusiems II vietą, ir dėkojame juos ruošusiai mokytojai Ritai Lengvinienei.

2013-03-19

Urtę Karvelytę, rajono 5 klasių mokinių matematikos olimpiadoje užėmusią II vietą, Erviną Svirskį – III vietą, Airidą Kutrą, rajono 6 klasių matematikos olimpiadoje užėmusį II vietą, Deividą Tamkų, rajono 8 klasių matematikos olimpiadoje užėmusį III vietą, ir dėkojame juos mokiusioms mokytojoms Stefanijai Unikienei, Aušrai Matažinskienei ir Anicetai Chrapačienei.

2013-03-19

Švietimo ir mokslo ministerija sveikina Kėdainių „Aušros“ sveikatinimo ir sporto pagrindinę mokyklą, dalyvavusią švietimo ir mokslo ministerijos paskelbtame konkurse. Plačiau...

2013-03-14

Kovo 14d. mokykloje vyko kūrybinių dirbtuvių popietė. Plačiau...

2013-03-13

Kovo 13d. 8c klasės mokiniai lankėsi reabilitacijos centre "Vilties švyturys" Kalnaberžėje. Plačiau...

2013-03-13

Kovo 13 d. mokykloje vyko rajoninio piešimo konkurso „Mano raidės sportuoja” I turas. Plačiau...

2013-03-11

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai pažymėti, Kėdainių kultūros centre vyko šventinis koncertas. Plačiau...

2013-03-09

Mokinius, dalyvavusius Olimpinio festivalio zoninėse „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ varžybose ir iškovojusius II vietą. Plačiau...   

 2013-03-08

Sveikiname dailės mokytoją Mariją Burneikienę laimėjusia Kėdainių krašto Metų kūrėjos nominaciją. Plačiau...

2013-03-07 - 08

Kovo 11-osios paminėjimas mokykloje. Plačiau...

2013-03-05

8a klasės mokinį Deividą Tamkų, tapusį Gamtos Auksinės Kengūros diplomantu, ir dėkojame jį mokiusioms gamtos mokslų mokytojoms Danai Kazlauskienei, Agnei Kučmienei, Jūratei Kačinskienei.

2013-03-05

Igną Gricių, 8a klasės mokinį, tapusį Istorijos „Kengūros“ Oranžinės Kengūros diplomantu, ir dėkojame jį ruošusiai mokytojai Ledinai Marozienei.

2013-03-04

Kovo 4d. mokykloje šurmuliavo kasmetinė amatų mugė. Plačiau...

2013-02-28

Mokinius, dalyvavusius 2013 m. Kėdainių rajono vaikų futbolo turnyre „Pirmokų lyga“ ir iškovojusius antrąją vietą:
    Matą Kolesnikovą, 1a klasė,
    Luką Černecką, 1b klasė,
    Edgarą Čekanavičių, 1a klasė,
    Nedą Valčiuką, 1a klasė,
    Gustą Survilą, 1b klasė,
    Nojų Baranauską, 1c klasė,
    Nedą Zagurską, 1b klasė,
    Edą Onikso, 1b klasė

Dėkojame mokinius ruošusiam mokytojui Ryčiui Karnatkai.

futbolas1

2013-02-28

Mokykloje vyko mokytojų kūrybinių dirbtuvių popietė. Dalyviai mokėsi dirbti spalvotu smėliu, kūrė velykinius atvirukus.

2013smelis22 2013smelis11

2013-02-28

Vasario 28 d. 6-9 klasių mokinių komanda, dalyvaujanti projekte „Kuriame Respubliką“ vykdė visuomenės apklausą „Sveika gyvensena ir fizinis aktyvumas įvairiose amžiaus grupėse“. Apklausa vykdyta keliose labiausiai lankomose Kėdainių miesto vietose. Kad respondentai sušiltų, mokiniai vaišino juos karšta aromatinga arbata.

2013kuriame respublika3

2013kuriame respublika22013kuriame respublika1

2013-02-26

Sveikiname mokinius, dalyvavusius 2012/2013 rajono mokinių Olimpinio festivalio „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ varžybose ir  iškovojusius I vietą:
    Gailiūnaitę Ramintą, 4b klasė,
    Mažeikaitę Evą, 4a klasė,
    Račkaitytę Viktoriją, 4b klasė,
    Motiejūnaitę Danielę, 4a klasė,
    Jankūnaitę Moniką, 4a klasė,
    Kuprijanovaitę Martyną, 3a klasė,
    Berankytę Kamilę, 4c klasė,
    Žukauskaitę Vaidilę, 3c klasė,
    Liolytę Rūtą, 3b klasė,
    Mostautaitę Samantą, 3c klasė,
    Vaiciukevičiūtę Kamilę, 2b klasė,
    Liubinaitę Austėją, 4c klasė,
    Rimkevičių Tadą, 4a klasė,
    Stačioką Liną, 4b klasė,
    Banevičių Osvaldą, 4b klasė,
    Joniką Povilą, 4b klasė,
    Kontrimą Jokūbą, 3b klasė,
    Lapienį Kajų, 3c klasė,
    Vasiliauską Vytautą, 3c klasė,
    Zinkų Šarūną, 4a klasė,
    Gurskų Justą, 3c klasė,
    Šidlauską Edgarą, 3c klasė,
    Jagminą Luką, 3d klasė,
    Venskavičių Nojų, 4a klasė

Dėkojame mokinius ruošusioms mokytojoms -  Irenai Ratkuvienei ir Jolitai Gvergždienei.

2013-02-22

Pačios paprasčiausios ir pačios mėgstamiausios pramogos gryname ore žiemą vaikams  – voliojimasis po sniego pusnis, leidimasis rogutėmis nuo kalnelių. Tad „apsiginklavę“ žiemos amunicija - tinkama apranga ir avalyne, rogutėmis ir įvairiausiomis čiuožynėmis jau antrus metus iš eilės mokyklos pradinukai išsiruošė į sveikatinimo žygį „Žiemos džiaugsmai - 2“.  Čia, motokroso trasoje, džiaugsmo ir veiklos  užteko  visiems - ir mažiems, ir dideliems. Vaikai ne tik smagiai leidosi nuo kalnelių, bet ir lenktyniavo. Vyko smagios „arkliukų estafetės“,  nusileidimas nuo kalniuko poromis. Grynas oras kėlė ir net nevalgiems vaikams apetitą. Čiuožynės virto stalais, ant kurių garavo sklindanti iš termosų mamyčių paruošta arbata ir sumuštiniai. Kaip mat, be raginimo „pavalgyk“, termosai ir sumuštinių dėžutės ištuštėjo. Akivaizdi gryno oro nauda - paprasta, linksma, malonu. Ir labai naudinga.

2013kalniukai12013kalniukai32013kalniukai2

2013-02-21

Vasario 21d. mokyklos aktų salėje įvyko visuotinis mokyklos tėvų susirinkimas. Džiugu, kad susirinko didelis būrys tėvų. Susirinkusius pasveikino mokyklos choro dainuojamos dainos. Tėveliai buvo maloniai nustebinti ir džiaugėsi scenoje pamatę savo vaikus. Tėvelius pasveikino direktorius Ovidijus Kačiulis. Direktorius pristatė mokyklos veiklos kokybės išorinio vertinimo ataskaitą. Susimąstyti paskatino mokyklos spec.pedagogės Danutės Lukoševičienės pristatyta apklausa apie mokinių mokyklos nelankymo priežastis. Po visuotinio susirinkimo  tėveliai rinkosi į klases, kur svarbiausius klausimus aptarė su auklėtojais, vyko konsultacijos su dalykų mokytojais. Smagu buvo visiems pabūti kartu. Tėveliai visada laukiami mokykloje.

2013susirinkimas112013susirinkimas22

 
Dėkojame Gabijai Jankūnaitei, 10 klasės mokinei, rajono dailės olimpiadoje užėmusiai III vietą, ir ją ruošusiai mokytojai Marijai Burneikienei.
 
Dėkojame Simui Matukui, 6c klasės mokiniui, rajono meninio skaitymo konkurse užėmusiam III vietą, ir jį ruošusiai mokytojai Irenai Adomavičiūtei.
 
Dėkojame šiems mokiniams, dalyvavusiems Lietuvos mokinių Olimpinio festivalio respublikinėse kvadrato varžybose ir iškovojusiems III vietą:
 • Linui Stačiokui, 4b klasė,
 • Dovydui Zasimauskui, 4b klasė,
 • Povilui Jonikui, 4b klasė,
 • Rosvaldui Banevičiui, 4b klasė,
 • Matui Krikščiūnui, 4a klasė,
 • Šarūnui Zinkui, 4a klasė,
 • Tadui Rimkevičiui, 4a klasė,
 • Ramintai Gailiūnaitei, 4b klasė,
 • Evai Mažeikaitei, 4a klasė,
 • Monikai Jankūnaitei, 4a klasė,
 • Danielei Motiejūnaitei, 4a klasė,
 • Austėjai Sungailaitei, 3a klasė,
 • Martynai Kuprijanovaitei, 3a klasė, bei mokinius ruošusioms mokytojoms Irenai Ratkuvienei ir Jolitai Gvergždienei.

Pradinių klasių mokiniai paminėjo kertinę mūsų tautos santarvės ir solidarumo datą – Lietuvos valstybės atkūrimo šventę. Vasario 16-oji – ypatinga data kiekvieno lietuvio širdyje. Tai diena, simbolizuojanti Laisvės pergalę prieš vergiją. Mokiniai atliko projektinį darbą „Lituanikos skrydis“, kuris buvo pristatytas šventės metu. Mūsų valstybės istorija mums liudija, kad tikroji Nepriklausomybė nėra įgyjama vien pasirašius deklaraciją. Ji įtvirtinama sunkiu kasdieniu darbu, ji reikalauja tiek kantrybės, tiek pasiaukojimo, tiek savitarpio supratimo.

{AG}Vasario_16_2013{/AG}

Užgavėnių šventės akimirkos.
{AG}Uzgavenes_2013{/AG}
Rajoninėje konferencijoje bendrojo ugdymo mokyklų komandoms „Olweus patyčių prevencijos programa: pirmieji patirties metai“, kuri buvo organizuota 2013-01-22 Daugiakultūriame centre gerąja projekto vykdymo patirtimi pasidalino mūsų mokyklos komanda- Olga Lukšienė, Rita Lukoševičienė, Daiva Plungietė, Jurgita Sinickienė, Erika Lavrukėnienė. Pasidalinome patirtimi, kaip vykdant Olweus programą pavyko kurti saugią mokyklą, pagarbius ir draugiškus santykius, siekį mažinti patyčių ir kitokio asocialaus elgesio apraiškas, išmokyti visą mokyklos personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti, pristatėme mokykloje organizuotus renginius. Mokyklos direktorius Ovidijus Kačiulis pasidžiaugė programos praktine nauda mokyklos bendruomenei, sumažėjusiu patyčių mastu, geru klasių mikroklimatu.

{AG}Olweus_konferencija_2013{/AG}

Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“, skirta Sausio 13-osios įvykiams paminėti.

 {AG}Sausio13_2013{/AG}

Skiriame padėką mokiniams, labai gerai baigusiems 2012-2013 m.m. I pusmetį:

 • Faustai Kirstukaitei, 1a klasė,
 • Patricijai Petrauskaitei, 1b klasė,
 • Nojui Bukauskui, 1b klasė,
 • Gyčiui Čibirui, 1c klasė,
 • Emiliui Karveliui, 1c klasė,
 • Amandai Liubinaitei, 1c klasė,
 • Miglei Puodžiūnaitei, 1c klasė,
 • Milenai Radzevičiūtei, 1c klasė,
 • Viltei Stanionytei, 1c klasė,
 • Kamilei Vaiciukevičiūtei, 2b klasė,
 • Gabijai Kalpokaitei, 2b klasė,
 • Ovidijui Dovydui, 2c klasė,
 • Gabrielei Jančiūraitei, 2c klasė,
 • Laimiui Jurkėnui, 3d klasė,
 • Justinai Medėkšaitei, 4a klasė,
 • Šarūnui Zinkui, 4a klasė,
 • Povilui Neliupšiui, 4b klasė,
 • Dovydui Zasimauskui, 4b klasė,
 • Karolinai Augustinaitei, 5b klasė,
 • Godai Ivaškevičiūtei, 5b klasė,
 • Meinardui Griniui, 5b klasė,
 • Urtei Karvelytei, 5c klasė,
 • Lukui Kairiui, 5c klasė,
 • Gabrielei Biriukaitei, 6a klasė,
 • Airidui Kutrai, 6a klasė,
 • Arnui Arlauskui, 6b klasė,
 • Agnei Narkevičiūtei, 6b klasė,
 • Gyčiui Baranauskui, 6c klasė,
 • Tomai Martinkutei, 6c klasė,
 • Simui Matukui, 6c klasė,
 • Emilijai Pauliukevičiūtei, 6c klasė,
 • Ievai Žvykaitei, 7a klasė,
 • Kamilei Naruševičiūtei, 7b klasė,
 • Gintarei Geišaitei, 7c klasė,
 • Neringai Geišaitei, 7c klasė,
 • Augustei Paraščiakaitei, 8c klasė,
 • Martai Bagdžiūnaitei, 8c klasė.

Mokykloje vyko baigiamieji Olweus programos renginiai „Mes už saugią mokyklą“. Renginio tikslas - mokinių tinkamo elgesio skatinimas bendraujant ir bendradarbiaujant... Mokiniai pristatė namų darbus, kūrė plakatus pagal taisykles, sprendė situacijas. Visos klasės pasirodė puikiai, buvo apdovanoti Padėkos raštais, saldžiais prizais.

{AG}Mes_uz_saugia_mokykla{/AG}

Gruodžio 13 dieną 8c klasės mokiniai dalyvavo konkurso „Blaivi klasė“ pirmajame etape ir laimėjo pirmąją vietą. Konkurse mokiniai dalyvavo sporto varžybose, kuriose turėjo įveikti 8 estafetes.

{AG}Blaivi_klase{/AG}

3a klasės mokinių komanda dalyvavo konkurse „Būk saugus“.

{AG}Buk_saugus{/AG}

Lapkričio 21 d. mokinių grupės „Draugai“ savanoriai surengė akciją Pasaulinei sveikinimosi dienai paminėti. Mokiniai, mokytojai sveikino vieni kitus. Mokiniai sveikino gatvėje praeivius ir patys sulaukė šiltų pasveikinimų.

{AG}Sveikinimosi_diena{/AG}

Lapkričio 8 d. mokykloje vyko 5-6 klasių renginys „MES UŽ SAUGIĄ MOKYKLĄ“ skirtas OLWEUS patyčių prevencijos programos įgyvendinimui.

 {AG}Olweus{/AG}

2012 m. spalio 4 d. „Aušros“ sveikatinimo ir sporto pagrindinėje mokykloje įvyko seminaras mokinių tėvams ir pradinių klasių mokytojams. Tema: „Mokyklos kultūra - tėvų ir mokytojų bendradarbiavimas“. Seminarą vedė lektorė - Neringa Vaicekauskienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos metodininkė. Žemiau pateikiamos seminaro akimirkos.

Sveikiname mokinius, dalyvavusius Kėdainių rajono mokinių olimpinio festivalio kvadrato varžybose ir iškovojusiems I-ąją vietą:

 • Dovydą Zasimauską, 4b klasė
 • Liną Stačioką, 4b klasė
 • Povilą Joniką, 4b klasė
 • Nedą Berankį, 2b klasė
 • Šarūną Zinką, 4a klasė
 • Matą Karčiauską, 4a klasė
 • Tadą Rimkevičių, 4a klasė
 • Ramintą Gailiūnaitę, 4b klasė
 • Evą Mažeikaitę, 4a klasė
 • Moniką Jankūnaitę, 4a klasė
 • Martyną Kuprijanovaitę, 5b klasė
 • Kamilę Turauskaitę, 3a klasė
 • Kamilę Berankytę, 3c klasė
 • Austėją Sungailaitę, 3a klasė, bei mokinius ruošusias mokytojas Jolitą Gvergždienę ir Ireną Ratkuvienę.
Sveikatinimo paskaitas skaitė sveikos gyvensenos puoselėtojas Dainius Kepenis, Lietuvos sveikuolių sąjungos prezidentas.

Mokykloje vyko Tolerancijos dienos minėjimas. Organizavome pilietinę akciją „SKĖTIS“, fotosesiją.
Pilietinės iniciatyvos idėja SKĖTIS – puikiai tinka rudeniui. SKĖTIS – tai daiktas, po kuriuo, lietui lyjant, gali sutilpti keletas žmonių, kurie yra skirtingi, bet lietui lyjant – būdami tolerantiški, stovi kartu po skėčiu. Nes žodis „tolerancija“ ir yra pakantumas kitam, kitokiam, gebėjimas gerbti kitą asmenį, kurio įsitikinimai ar nuomonė yra kitokia. Visuomenėje gyvena skirtingi žmonės, todėl labai svarbu gebėti toleruoti kitą ir sugyventi.

{AG}Sketis{/AG}


Mokykloje organizuotas renginys paminėti Maironį.

{AG}Maironis{/AG}

Mokykloje atidaryta paroda „Drugeliai“

Iš Lietuvos Respublikos vyriausybės paroda „Drugeliai“ atkeliavo į mūsų mokyklą. Toliau paroda keliaus po respublikos mokyklas, kuriose veikia Tolerancijos ugdymo centrai. Meniškai pagaminti ir į vientisą kompoziciją sujungti visos Lietuvos moksleivių rankomis sukurti drugeliai simbolizuoja per Holokaustą žuvusius žydų vaikus, su jų neišsipildžiusiomis svajonėmis ir troškimais... Paroda „Drugeliai“ yra nacionalinio projekto, kuris buvo įgyvendintas Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose 2011–2012 metais, baigiamasis akcentas. Parodos iniciatorė mokytoja Marija Burneikienė .Projekte dalyvavo 70 Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų, kurių moksleiviai pagamino virš 6 tūkst. drugelių. Dalis pagamintų drugelių dar pavasarį iškeliavo į Izraelyje įsikūrusį Schneiderio vaikų medicinos centrą, kuriame gydomi sunkiomis ligomis sergantys vaikai. Kita dalis drugelių išsiųsta į Hiūstono (JAV) Holokausto muziejų, kuriame 2014 m. planuojama surengti drugelių iš viso pasaulio parodą. Joje planuojama eksponuoti 1,5 milijono drugelių – tiek, kiek žuvo žydų vaikų Europoje holokausto metu.
Projektas buvo skirtas paminėti Tarptautinę Holokausto aukų atminimo dieną – sausio 27-ąją – ir pagerbti nekaltai Holokausto metu nužudytų vaikų atminimą. Projekto idėja gimė iš eilėraščio „Drugelis“, 1942 m. Terezino koncentracijos stovykloje parašyto žydų berniuko Pavel‘o Friedman‘o, nužudyto Aušvice 1944 m. rugsėjo 29 d. Holokausto laikotarpiu Europoje buvo nužudyta apie 1,5 mln. žydų vaikų.
Tarptautiniame projekte dalyvavo mūsų mokyklos mokiniai, kuriems vadovavo mokytojos - Rasa Rojienė, Ingrida Neliupšienė, Marija Burneikienė, Rita Lukoševičienė. Projektą inicijavo ir koordinavo Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti.
{AG}Paroda_Drugeliai{/AG}

„Europietiška kavinė“

Rugsėjo 24d. - spalio 1d. mokykloje vyko renginiai, skirti Europos kalbų dienai. Pradinės klasės žiūrėjo animacinius filmukus su angliškai kalbančiais pasakų herojais – Raudonkepuraite, Miegančia gražuole ir Batuotu katinu. Aštuntų klasių mokiniai ruošė plakatus apie Europos sąjungos šalis ir jų kultūrą. Rugsėjo 27d. vyko renginys pradinių klasių mokiniams. Jo metu 8 klasių mokiniai pristatė pjesę „Raudonkepuraitė“. Peržiūrėjus ją vyko diskusija ir žaidimai. Po pamokų vyko ir 6-7 klasių renginys „Europietiška kavinė“. Vaikai kūrybiškai ir originaliai pristatė po vieną Europos šalį, jos kultūrą, tradicinius patiekalus, atliko įvairias kūrybines užduotis. Šventinės dienos baigėsi Skaitovų švente. 5-8 klasių mokiniai deklamavo įvairių poetų eiles, klausė dainų, vaišinosi arbata ir diskutavo. Mokiniai buvo apdovanoti padėkos raštais už aktyvią, kūrybišką veiklą renginių metu.
{AG}Europietiska_kavine{/AG}

„Geros nuotaikos diena“

Spalio 10d. vyko „Geros nuotaikos diena“. Visus atvykusius į mokyklą pasitiko mokinių darbų paroda „Mano gera nuotaika“. Norintieji sėkmingai pradėti šią dieną, galėjo suktis „Sėkmės plytelėje“. Mokytojai, tėvai, mokyklos svečiai buvo vaišinami sveikatos, energijos, ramybės suteikiančiais gėrimai.
{AG}Gera_nuotaika{/AG}

Konstitucijos egzaminas „Aušroje“

Mes džiaugiamės, kad turėjome galimybę dalyvauti Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzamine. Konstitucija - pagrindinis valstybės įstatymas, turintis aukščiausią teisinę galią, kiekvieno žmogaus teisių ir laisvių garantas. Kiekvienam iš mūsų pasitikrinome turimas teisines, istorines, politine, ekonomines žinias. Tai pat turėjome galimybę prisiminti savo teises ir pareigas bei pagrindines vertybes, kuriomis turime vadovautis kasdieniniame gyvenime. Mes žinome, kad visi priimti valstybės įstatymai ir nutarimai negali prieštarauti Konstitucijai. Turimas žinias stengiamės parodyti atlikdami testą.
Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzamine dalyvavo 125 mokiniai (5a-25, 5c-24, 6a-27, 8b-21, 9-28 mokiniai), egzaminą organizavo direktoriaus pavaduotoja Rita Lukoševičienė, mokytojai Laima Pauliukevičienė ir Artūras Linauskas. Mokiniai buvo apdovanoti rėmėjų rašikliais.
 
Rudens sporto šventė
Rugsėjo 28 d. mokykloje vyko rudens sporto šventė.
 

 

Sutikti su slapukų ir privatumo politika? Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius.Taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk