2013-03-07 - 08

Už gerą žodį, už tai, kas  šventa,
Už mūsų krašto seną legendą...
Už tai, kad saulė kas rytą teka,
Šiltą upelį ir kalnų taką...
Ačiū Tėvynės žaliesiems kloniams
Už duonos riekę ir už svajonę.


Kovo 11-oji - tai šventė, simbolizuojanti vieningos Lietuvos stiprybę ir dvasią. Tai diena, kuri liudija–esame stipri tauta laisvoje valstybėje. Siekiant ugdyti mokinių pilietiškumą, puoselėti Tėvynės meilę ir branginti nepriklausomos tautos vertybes, jau daugelį metų mokykloje vyksta  renginiai šiai dienai paminėti.  Šįmet - tai renginių ciklas „Lietuva - tai mes“. 5-9 klasių mokiniai  pristatė patriotines dainas apie Lietuvą, jas sumaniai improvizuodami. Pradinių klasių mokiniai dalyvavo konkurse „Raštingiausias mokyklos pradinukas“, deklamavo eilėraščius  meninio skaitymo konkurse. Iškilmingame minėjime nugalėtojai buvo apdovanoti pereinamomis taurėmis ir padėkos raštais.
Kiekvienas žmogus turi Tėvynę. Kokia ji bus, priklauso nuo mūsų.

rastingiausidailiausias rastaskovo 11 2kovo 11 3kovo 11 1kovo 11 4

Grįžti