Mama, nešuosi aš pasakas tavo
      Ir lopšines, dainas slepiu širdyje.
      Aš bučiuoju kiekvieną raukšlelę.
      Rūpesčių antspaudas tavo veide.
      Juk tai tavo bemiegės naktelės,     

      Kai ant rankų pavargus supai.
      Juk tai mano vargai,
      Tapę tavo vargeliais.
      Mažosios sėkmės,
      Tavaisiais džiaugsmais.   

 

    Pirmasis gegužės sekmadienis – Motinos diena. Tai visų laukiama, tauriausia šventė, Lietuvoje ji pradėta švęsti 1928 m. Juk Mama – tai visų mūsų pradžia, tai gyvybė, saulės šviesa, tai namų siela. Mūsų mokykloje kiekvienais metais tradiciškai yra švenčiama ši šventė. Ji suartina mokyklos bendruomenę, ugdo vaikų meilę, pagarbą savo artimiesiems. Tokių renginių metu gilinami mokinių mokėjimai, įgūdžiai bei įpročiai, ugdomi kūrybiniai gebėjimai. Motinos diena – tai džiugi šventė, motinos pagerbimo, džiaugsmo ir apmąstymų diena.
     Šiais metais koncertas „Ačiū, kurio Tau dar nepasakiau“, skirtas Motinos dienai, vyko gegužės 2d.

Grįžti