2013 metais jau tradicine tapusi aplinkosauginė akcija „Darom“ tęsia savo darbą bei plečia veiklos diapazoną. „DAROM 2012“ iniciatyvinę visuomenės dalį sudarė net 60 % švietimo įstaigų, todėl, įvertinus faktą, jog imlumu bei kūrybingumu ypač išsiskiria jaunimas, viešoji įstaiga „Mes Darom“ kartu su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru pirmą kartą sukuria galimybes perteikti visas šias savybes realizuojamuose darbuose, inicijuodama atskirą projektą švietimo įstaigoms – „Darom mokykla 2013“. Gegužės 10 dieną ir mūsų mokykla dalyvavo akcijoje „DAROM 2013“.

Grįžti