Sveikiname 2015-2016m.m. olimpiadų, konkursų laimėtojus!

2016-06-07

Sveikiname LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos 6-8 klasės mokinius, per 20115-2016 m.m. pasiekusius aukštesnįjį mokymosi pasiekimų lygį: Nedą Kondrackį, 6a klasės mokinį, Šarūną Zinkų, 7a klasės mokinį, Povilą Neliupšį, 7b klasės mokinį, Meinardą Grinių, 8b klasės mokinį, Godą Ivaškevičiūtę, 8b klasės mokinę, Urtę Karvelytę, 8c klasės mokinę.

2016-06-01

Švietimo ir mokslo ministrės Audronės Pitrėnienės padėka už aktyvų mokyklos bendruomenės kūrimą. Plačiau...

2016-05-31

Sveikiname LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos mokinius, pasiekusius aukštesnįjį mokymosi pasiekimų lygį. Plačiau...

2016-05-20

Sveikiname progimnazijos mokinių komandą,  Lietuvos mokyklų žaidynių lengvosios atletikos keturkovės tarpzoninėse varžybose užėmusią II vietą. Dėkojame mokinius ruošusiai mokytojai Rasai Sakalauskienei. Plačiau...

2016-05-12

Sveikiname 4a, 4b ir 4d klasės mokinių komandą (Urtę Masilionę, Mildą Rimkutę, Faustą Kirstukaitę, Patriciją Petrauskaitę, Povilą Čeidą) dalyvavusią viktorinoje „Irkis į gilumą“ ir laimėjusią I vietą. Dėkojame mokinius ruošusiai mokytojai Zitai Kairaitytei.

2016-05-12

Sveikiname 6 klasės mokinį Matą Lavrukėną, rajono 6 ir 8 klasių mokinių anglų kalbos konkurse užėmusį III vietą. Dėkojame mokinį ruošusiai mokytojai Vilmai Petkuvienei.

2016-05-10

Sveikiname 6 kl. mokines Taisą Bielskytę, Gabrielę  Petrulionytę, Aliną  Semianikovaitę, Pauliną Ožalaitę 2015-2016 m.m. rajono mokinių merginų turizmo varžybose laimėjusias III vietą.

2016-04-29

Sveikiname 1 klasės mokinę Viktoriją Juškaitę, rajono 1-4 klasių mokinių meninio skaitymo konkurse laimėjusią  II vietą ir 4 klasės mokinį Eriką Lipnevičių, meninio skaitymo konkurse užėmusį III vietą. Dėkojame mokinius ruošusioms mokytojoms Danguolei Tumėnienei ir Violetai Kalvaitienei.

2016-04-27

Sveikiname 6-8 klasių merginų komandą (Ramintą Gailiūnaitę, 7b kl., Laurą Gudavičiūtę, 8a kl., Moniką Jankūnaitę, 7a kl., Martyną Kuprijanovaitę, 6a kl., Evą Mažeikaitę, 7a kl., Akvilę Petrauskaitę, 7a kl.) 2015-2016 m.m. Lietuvos mokyklų žaidynių tarpzoninėse merginų krepšinio varžybose iškovojusią I vietą. Dėkojame mokinius ruošusiam mokytojui Tadui Lukoševičiui.

2016-04-26

Sveikiname 8 klasės mokinį Erviną Svirskį, rajono 8 klasių rusų kalbos olimpiadoje užėmusį III vietą. Dėkojame mokinį ruošusiai mokytojai Ritai Lengvinienei.

2016-04-26

Sveikiname 8 klasės mokinę Godą Ivaškevičiūtę, rajono 8 klasių mokinių lietuvių kalbos diktanto konkurse laimėjusią  I vietą. Dėkojame mokinę ruošusiai mokytojai Ritai Naruševičienei.

2016-04-25

Sveikiname 8 klasės mokinę Urtę Karvelytę, rajono 8 klasių mokinių biologijos olimpiadoje laimėjusią  II vietą. Dėkojame mokinę ruošusiai mokytojai Agnei Kučmienei.

2016-04-15

Sveikiname mokytoją Danutę Pilibienę „Kultūros versmės“ apdovanojimuose už vadovavimą tautinių šokių kolektyvams laimėjusią „Metų tradicijų puoselėtojos“ nominaciją.

2016-04-07

Sveikiname mokinių komandą, 2015-2016 m.m. Kėdainių raj. mokyklų žaidynių 2005 m. gimusių ir jaunesnių mokinių šachmatų varžybose laimėjusią II vietą (Mantą Diržinską, 4b kl., Faustą Grigorjevą, 3a kl., Armandą Urboną, 3b kl., Sidoną Špokaitę, 4a kl.). Dėkojame mokinius ruošusiam mokytojui Laimučiui Šoliui.

2016-04-04

Sveikiname progimnazijos 6-7 klasių mokinių komandą (Liną Stačioką, 7b kl., Pauliną Patackaitę, 7b kl., Gabrielę Blažytę, 7b kl., Justiną Kuprijanovaitę, 6a kl.)  rajono 5-12 klasių mokinių šaškių varžybose užėmusią III vietą. Dėkojame mokinius ruošusiai mokytojai Eglei Kuprijanovienei.

2016-03-18

Sveikiname  II klasės mokinę Viltę Muleronkaitę, rajono 2-4 klasių mokinių lietuvių kalbos diktanto konkurse užėmusią II vietą, II klasės mokinį Džiugą Augustiną, užėmusį III vietą, III klasės mokinį Titą Brigį, užėmusį III vietą. Dėkojame mokinius ruošusioms mokytojoms Ritai Krivoūsienei, Dijanai Jermakovienei ir Irenai Ratkuvienei.

2016-03-16

Sveikiname  3-4 klasių mokinių komandą (Gustę Žilinskaitę, Roką Leikauską, Mykolą Labunską, Mantą Diržinską), rajono mokyklų šaškių varžybose laimėjusią I-ąją vietą. Dėkojame mokinius ruošusiosioms mokytojoms Irenai Ratkuvienei ir Jolitai Gvergždienei.  

2016-03-15

Sveikiname mokinius labai gerai baigusius 2015-2016 m.m. II trimestrą. Plačiau...

2016-03-14

Sveikiname 6 klasės mokinę Viltę Mikalajūnaitę, rajono dailaus rašto konkurse užėmusią II vietą ir 5 klasės mokinę Rugilę Lebedytę, konkurse užėmusią III vietą. Dėkojame mokines ruošusioms mokytojoms Ritai Naruševičienei ir Irenai Adomavičiūtei.

2016-03-10

Sveikiname mokinius, rajono vaikų plaukimo varžybose „Plaukiu laisvai“ skirtose Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti, estafetinėje rungtyje užėmusius II vietą. Dėkojame mokinius ruošusiam mokytojui Ryčiui Karnatkai. Plačiau...

2016-03-07

Sveikiname 4 klasės mokinį Mantą Diržinską, rajono 4 klasių mokinių matematikos olimpiadoje užėmusį III vietą. Dėkojame mokinį ruošusiai mokytojai Violetai Žardzinskienei.

2016-03-07

Sveikiname 3 klasės mokinę Aidą Navickaitę ir 4 klasės mokinę Eleną Jonavičiūtę, rajono 2-4 klasių mokinių  dailaus rašto konkurse užėmusias II vietą. Dėkojame mokines ruošusioms mokytojoms  Ritai Kerzienei ir Violetai Kalvaitienei.

2016-03-02

Sveikiname 7 klasės mokinius Gabiją Juknevičiūtę, rajono technologijų olimpiadoje užėmusią I vietą ir Marių Jucevičių, užėmusį II vietą. Dėkojame ruošusiems mokytojams Rasai Rojienei ir Audroniui Valčiukui.

2016-03-02

Sveikiname progimnazijos vaikinų ir merginų komandas (Laurą Gudavičiūtę, 8a klasė, Mėtą Čekanavičiūtę, 8b klasė, Edviną Adomaitį, 6c klasė, Deividą Černiauską, 8c klasė) 2015-2016 m.m. rajono mokinių mokyklų žaidynių merginų smiginio varžybose laimėjusius III vietą. Dėkojame mokinius ruošusiam mokytojui Ryčiui Karnatkai.

2016-02-26

Sveikiname 7-8 klasių mergaičių komandą, 2015-2016 m.m. Lietuvos mokyklų žaidynių zoninėse merginų krepšinio varžybose laimėjusią I vietą. Dėkojame ją ruošusiam mokytojui Tadui Lukoševičiui. Plačiau...

2016-02-25

Sveikiname mokinių komandą 2015-2016 m.m. Kėdainių rajono mokyklų žaidynių vaikinų plaukimo varžybose laimėjusią I vietą, merginų plaukimo varžybose laimėjusią II vietą. Dėkojame ją ruošusiam mokytojui Tadui Lukoševičiui. Plačiau...

2016-02-22

Sveikiname Augustę Volkavičiūtę, 8 klasės mokinę, Lietuvos mokinių dailės olimpiados rajono etape užėmusią II vietą. Dėkojame ją ruošusiai mokytojai Marijai Burneikienei.

2016-02-18

Sveikiname progimnazijos mokinių komandą, rajono mokyklų žaidynių varžybose  užėmusią III vietą. Dėkojame ją ruošusioms mokytojoms Jolitai Gvergždienei ir Irenai Ratkuvienei. Plačiau...

2015-12-23

Sveikiname 8b klasės mokinę Godą Ivaškevičiūtę, geriausiai atlikusią 2015 metų matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkurso užduotis iš LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos 8 klasės mokinių. Dėkojame ją mokančioms matematikos ir gamtos mokslų mokytojoms Stefanijai Unikienei, Agnei Kučmienei ir Jūratei Kačinskienei.

2015-12-23

Sveikiname 6a klasės mokinę Gabrielę Petrulionytę, gavusią Padėką už epistolinį rašinį 45-ojo tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkurso „Parašyk laišką sau  — 45 metų žmogui“ rajono etape. Dėkojame ją ruošusiai mokytojai Ritai Naruševičienei.

2015-12-14

Sveikiname progimnazijos vaikinų komandą, Lietuvos mokinių mokyklų žaidynių  5x5 vaikinų zoninėse futbolo varžybose laimėjusią II vietą. Dėkojame mokinius  ruošusiam mokytojui Ryčiui Karnatkai. Plačiau...

2015-12-09

Sveikiname mokinius, labai gerai baigusius 2015-2016 m.m. I trimestrą! Plačiau...

2015-12-09

Sveikiname progimnazijos merginų komandą, Lietuvos mokinių mokyklų žaidynių zoninėse merginų 5x5 futbolo varžybose  laimėjusią III vietą. Dėkojame mokinius  ruošusiai mokytojai Eglei Kuprijanovienei. Plačiau...

 

2015-12-05

Sveikiname Gintarę Miknevičiūtę, 6 klasės mokinę, tapusią rajono savivaldybės  jaunųjų talentų konkurso „Galim 2015“ laureate. Dėkojame ją ruošusiai mokytojai Ritai Naruševičienei ir 6a klasės mokinėms Viktorijai Mickūnaitei, Viltei Mikalajūnaitei, Gabrielei Petrulionytei ir Alinai Semianikovaitei už pagalbą Gintarei.

2015-12-05

Sveikiname progimnazijos 4 klasių mokinių komandą, Lietuvos mokyklų žaidynių zoninėse kvadrato varžybose laimėjusią pirmąją vietą. Dėkojame mokinius  ruošusioms mokytojoms Irenai Ratkuvienei ir Jolitai Gvergždienei. Plačiau...

2015-12-01

Sveikiname progimnazijos Vaikinų komandą, 2015-2016 m.m. rajono mokinių mokyklų žaidynių 5x5 futbolo varžybose laimėjusią pirmąją vietą. Dėkojame mokinius  ruošusiam mokytojui Ryčiui Karnatkai. Plačiau...

2015-11-30

Sveikiname progimnazijos 2003 m. gim. ir jaun. Vaikinų komandą, 2015-2016 m.m. Lietuvos mokyklų žaidynių zoninėse kvadrato varžybose laimėjusią II vietą. Dėkojame mokinius  ruošusioms mokytojoms Jolitai Gvergždienei ir Eglei Kuprijanovienei. Plačiau...

2015-11-26

Sveikiname progimnazijos merginų komandą, 2015-2016 m. rajono mokinių mokyklų žaidynių merginų 5x5 futbolo varžybose laimėjusią pirmąją vietą. Dėkojame mokinius  ruošusiai mokytojai Eglei Kuprijanovienei. Plačiau...

2015-11-17

Sveikiname progimnazijos mokinių komandą, 2015-2016 m. rajono mokyklų žaidynių kvadrato varžybose laimėjusią pirmąją vietą. Dėkojame mokinius  ruošusioms mokytojoms Irenai Ratkuvienei ir Jolitai Gvergždienei. Plačiau...

2015-11-11

Sveikiname progimnazijos  vaikinų komandą, rajono mokyklos žaidynių 2003 m.  gim. ir jaun. vaikinų kvadrato varžybose laimėjus pirmąją vietą ir merginų komandą, rajono mokyklų kvadrato varžybose užėmusią trečiąją vietą. Dėkojame mokinius  ruošusioms mokytojoms Eglei Kuprijanovienei ir Jolitai Gvergždienei. Plačiau...

2015-11-11

Sveikiname 7a klasės mokinius laimėjusius trečiąją vietą mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkurse „Sveikuolių sveikuoliai“ I etape: Gabiją Juknevičiūtę, Mildą Martinkutę, Evą Mažeikaitę, Danielę Motiejūnaitę, Tadą Rimkevičių, Gabrielę Valentaitę, Šarūną Zinkų. Dėkojame mokinius ruošusiai mokytojai Erikai Lavrukėnienei ir sveikatos priežiūros specialistei Mildai Lukošiūtei.

2015-11-11

Sveikiname 6a klasės mokinę Gintarę Miknevičiūtę, tapusią Kėdainių rajono savivaldybės jaunųjų talentų konkurso „Galim 2015“ I etapo nugalėtoja. Dėkojame 6a klasės mokinėms Viktorijai Mickūnaitei, Gabrielei Petrulionytei ir Alinai Semianikovaitei už pagalbą Gintarei ir ją ruošusiai mokytojai Ritai Naruševičienei.

 

 

Sutikti su slapukų ir privatumo politika? Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius.Taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk