Sveikiname 2016-2017 m.m. olimpiadų, konkursų laimėtojus!

2017-03-30

Sveikiname 4a klasės mokinius Roką Leikauską, Gustą Sereiką, Titą Brigį ir Gustę Žilinskaitę, rajono mokinių šaškių varžybose užėmusius I vietą. Dėkojame mokinius ruošusiai mokytojai Irenai Ratkuvienei.

2017-03-23

Sveikiname progimnazijos 1 klasių mokinių komandą, laimėjusią I vietą rajono vaikų futbolo turnyre „Pirmokų lyga“, Luką Uselį, Matą Uselį, Deividą Klišauską, Adą Zenį, Matą Našlėną, Roką Kutkevičių, Titą Juodenį, Džiugą Lagunovičių. Dėkojame mokinius ruošusiam mokytojui Ryčiui Karnatkai.

2017-03-22

Sveikiname progimnazijos berniukų komandą — Rūtenį Žiūką, Astijų Adomavičių, Titą Suchockį, Adrijų Argustą, Armandą Bajoriūną, Lietuvos mokyklų žaidynių berniukų plaukimo varžybose užėmusią II vietą. Dėkojame mokinius ruošusiam mokytojui Tadui Lukoševičiui.

2017-03-17

Sveikiname 4c klasės mokinį Domą Jašenskaitį, rajono 4 klasių lietuvių kalbos diktanto konkurse užėmusį I vietą, 3a klasės mokinį Džiugą Augustiną  ir  3b klasės mokinę Salomėją  Kaklauskaitę, rajono 3 klasių lietuvių kalbos diktanto konkurse užėmusius II vietą, 2a klasės mokinę Lukreciją Jonikaitę, rajono 2 klasių lietuvių kalbos diktanto konkurse užėmusią II vietą. Dėkojame mokinius ruošusioms mokytojoms Ritai Kerzienei, Dijanai Jermakovienei, Ritai Grigaitienei ir Jūratei Daugnorienei.

2017-03-14

Sveikiname progimnazijos merginų komandą, rajono mokinių merginų krepšinio varžybose užėmusią I vietą, ir vaikinų komandą, vaikinų krepšinio varžybose užėmusią II vietą. Dėkojame mokinius ruošusiam mokytojui Tadui Lukoševičiui. Plačiau...

2017-03-14

Sveikiname progimnazijos vaikinų ir merginų komandas, rajono plaukimo varžybose užėmusias I vietas. Dėkojame komandas ruošusiam mokytojui Tadui Lukoševičiui. Plačiau...

2017-03-10

Sveikiname 8 klasės mokinį Gvidą Šutkų, 5 klasės mokinį Mantą Diržinską rajono 5-8 klasių mokinių matematikos olimpiadoje užėmusius II vietą, 7 klasės mokinį  Ernestą Granauską  matematikos olimpiadoje užėmusį III vietą. Dėkojame mokinius ruošusioms mokytojoms Gražinai Damaševičienei ir Stefanijai Unikienei.

2017-03-10

Sveikiname 5 klasės mokinę Urtę Masilionę, rajono 5-6 klasių mokinių dailaus rašto konkurse užėmusią I vietą, 5 klasės mokines Mileną Radzevičiūtę ir Ernestą Zarankaitę, dailaus rašto konkurse užėmusias II vietą. Dėkojame mokines ruošusioms mokytojoms Rasai Pociuvienei, Editai Liniuvienei ir Irenai Adomavičiūtei.

2017-03-07

Sveikiname aštuntų klasių mokinius Liną Stačioką, Armandą Plintauską, Ramintą Gailiūnaitę ir Austėją Liubinaitę, Kėdainių rajono mokinių mokyklų žaidynių vaikinų ir merginų smiginio varžybose užėmusius II vietą. Dėkojame mokinius ruošusiam mokytojui Ryčiui Karnatkai.

2017-03-01

Sveikiname 8b klasės mokinę Justiną Šidlauskaitę, Lietuvos mokinių technologijų olimpiados rajono etape užėmusią II vietą. Dėkojame mokinę ruošusiai mokytojai Rasai Rojienei.

2017-03-01

Sveikiname progimnazijos 4 klasių mokinių komandą, rajono „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ varžybose užėmusią III vietą. Dėkojame mokinius ruošusioms mokytojoms Irenai Ratkuvienei ir Jolitai Gvergždienei. Plačiau...

2017-02-28

Dėkojame 5d klasės mokiniams Dovydui Diksui ir Aivarui Liukumui už kultūringą nesavanaudišką poelgį.

2017-02-20

Sveikiname 8b klasės mokinį Povilą Neliupšį, mokinių meninio skaitymo konkurso rajono etape užėmusį III vietą. Dėkojame jį ruošusiai mokytojai Nijolei Petrulienei.

2017-01-17

Sveikiname  7a klasės mokinę Gabiją Narušytę, epistolinio rašinio konkurse „Įsivaizduok, kad esi naujojo Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus patarėjas. Kokią pasaulinę problemą patartum jam spręst ir kaip?“ rajono etape tapus laureate. Dėkojame mokinę ruošusiai mokytojai Ritai Naruševičienei.

2017-01-16

Sveikiname 4 klasių mokinių komandą, Lietuvos mokyklų žaidynių tarpzoninėse kvadrato varžybose užėmusią II vietą. Dėkojame mokinius ruošusioms mokytojoms  Irenai Ratkuvienei ir Jolitai Gvergždienei. Plačiau...

2016-12-16

Sveikiname Živilę Rašinskaitę ir Edgarą Šidlauską, kurie už savo pasiekimus sporte buvo pagerbti Kėdainių rajono savivaldybės gabių mokinių pagerbimo šventėje.

 2016-12-15

Sveikiname Faustą Kirstukaitę, kuri laimėjo Vytauto Didžiojo karo muziejaus organizuotame piešinių konkurse „Saulės mūšis 1236“.

2016-11-28

Sveikiname progimnazijos komandą, zoninėse varžybose laimėjusią I vietą. Dėkojame mokinius ruošusioms mokytojoms Irenai Ratkuvienei ir Jolitai Gvergždienei. Plačiau...

2016-11-24

Sveikiname merginų komandą, Kėdainių rajono mokyklų žaidynių futbolo varžybose laimėjusią II vietą. Dėkojame mokines ruošusiai mokytojai Eglei Kuprijanovienei. Plačiau...

2016-11-22

Sveikiname 2b klasę ir mokytoją Danguolę Tumėnienę, kurie buvo apdovanoti Europos Kokybės ženkleliais už puikias eTwinning projektų „My Classroom Magazine“ ir „Adorn the world with flowers!“ veiklas. Mokytojos, mokinių ir mokyklos veikla buvo pripažinta aukščiausiame europiniame lygmenyje.

2016-11-16

Sveikiname mokinių komandą, Kėdainių rajono mokyklų žaidynių kvadrato varžybose laimėjusią I vietą. Dėkojame mokinius ruošusioms mokytojoms Jolitai Gvergždienei ir  Irenai Ratkuvienei.

2016-09-27

Sveikiname 7a klasės mokines Justiną Kuprijanovaitę, lengvosios atletikos rudens kroso varžybose laimėjusią II vietą, ir Martyną Kuprijanovaitę, lengvosios atletikos rudens kroso varžybose laimėjusią III vietą. Dėkojame mokines ruošusioms mokytojoms Eglei Kuprijanovienei ir Jolitai Gvergždienei.

 Informacijos apie ankstesnius laimėtojus ieškokite skiltyje Archyvas