2018 - 2019 mokslo metų renginiai 

2018-12-31

      Gruodžio 31 dieną sveikinome mūsų direktorę Neringą gražaus jubiliejaus proga ir palinkėjome pačios didžiausios sėkmės naujame darbe.

2018-12-03

     Kai į žemę ateina tamsos metas, užsidegame žibintus, kurie mums nušviečia kelią. Gruodžio 3 dieną mūsų progimnazijos pradinių klasių mokiniai kartu su mokytojomis ir tėveliais gamino žibintus iš panaudotų stiklainių, plastikinių indelių. Juos dekoravo ir puošė natūraliomis medžiagomis. Pažymint advento pradžią, progimnazija sužibo mažomis vilties liepsnelėmis.

2018-11-28

      Lapkričio 29 dienos pavakarę jau dešimtą kartą progimnazijoje vyko smagi šeimos šventė „Mama, tėtis ir aš, esam sportiška šeima”. Renginio metu buvo gausu gerų emocijų, per rungtis visi džiaugėsi komandiniu darbu. Už prizus dėkojame Olimpinei kartai prie LTOK.

2018-11-27

     Lapkričio 27 dieną progimnazijoje vyko rajoninė viktorina „Kartu su draugu“, kurioje dalyvavo Kėdainių rajono ugdymo įstaigų mokiniai. Mokiniai pristatė piešiniuose užkoduotą mįslę, atliko nuotaikingas užduotis, smagiai leido laiką draugų rate.

2018-11-26

     Lapkričio 26 dieną progimnazijoje vyko akademinis seminaras „Tu gali!“. Lektorius Remigijus Jakštys supažindino mokinius su darbo rinkos tendencijomis, o svarbiausia mokė atrasti savo kelią, kelti bei siekti asmeninių tikslų. Lektorius skatino mokinius gerinti bendravimo įgūdžius, kalbos kultūrą, būti kūrybiškus, finansiškai išprususius, mokytis efektyviai planuoti laiką, savarankiškai lavintis.

2018-11-22

     Lapkričio 22 dieną 2c, 2e ir 4b klasių mokiniai dalyvavo Kėdainių rajono pradinių klasių mokinių pažintinėje-praktinėje konferencijoje „Lietuvos vandenų gyventojai“, kuri vyko Labūnavos pagrindinėje mokykloje. Dominykas Bilvinas skaitė pranešimą „Slidi ir plokščia, gyvena vandenyje. Kas?“, Gustė Cincadzė – „Mano svajonių žuvis“, Benas Kučma – „Poilsiauju ir mokausi“, Erika Šimanauskaitė – „Pagavau aš lydį“, Jogaila Sipavičius – „Kas upelyje gyvena?“ ir Karina Dužinskaitė – „Mano sužvejota žuvelė“. Mokiniams pranešimus paruošti padėjo mokytojos Rita Kerzienė, Gabrielė Misevičienė ir Danguolė Tumėnienė.

2018-11-20

     Lapkričio 20 dieną mūsų progimnazijos mokiniai dalyvavo neformalaus gamtos pažinimo pamokų projekto „Gamtukai“ veiklose. Mokiniai naudodamiesi šiuolaikinėmis, moderniomis, patraukliomis priemonėmis stebėjo, tyrinėjo gamtą, mokėsi ją pažinti ir saugoti.

2018-11-16

      Lapkričio 16-oji – Tarptautinė tolerancijos diena. Šiais metais pilietinės iniciatyvos idėja RAKTAS puikiai tinka atrakinti žmonių mintims, širdžiai, jausmams ir įsileisti į savo minčių ir širdies labirintą šalia esantį kitokį žmogų ne tik savo išvaizda, bet ir kitokių pažiūrų, išpažįstančių kitą religiją. Mokiniai kūrė klasės tolerancijos apraiškų diagramą, gamino raktus, diskutavo. „Galerijoje A“ atidaryta 7-8 klasių mokinių piešinių paroda.

2018-11-15

      Lapkričio 15 dieną Kauno r. Domeikavos gimnazijoje vyko Kauno regiono ugdymo įstaigų 5-12 klasių mokinių konferencija „Mokinys – mokiniui“. Mokiniai pristatė savo pranešimus, diskutavo. Konferencijoje dalyvavo mokiniai ir jų mokytojai iš 21 Kauno regiono ugdymo įstaigų. Mūsų progimnazijai atstovavo 8 klasių mokiniai Gabija, Samuelis ir Titas. Renginys ne tik sutelkė mokinius diskutuoti patyčių, alkoholio, tabako ir psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos ir sveikos gyvensenos temomis, bet mokiniai įgijo teorinių žinių, ugdėsi iniciatyvumo ir kūrybiškumo kompetencijas.

2018-11-07

      Lapkričio 7 dieną atsiliepdami i kvietimą dalyvauti Nacionalinėje karjeros savaitėje 8 klasių mokiniai dalyvavo veiklinimo programose Kėdainių profesinio rengimo centre.

2018-11-06

     Neformaliojo ugdymo būrelyje „Laboratorija“ – smagi veikla. Iškeltas probleminis kausimas – iš ko galima pasigaminti antistresinį kamuoliuką. Į pagalbą atkeliavo 4b klasės mokinys Laurynas su mama Skirmante. Vaikai pasiruošė po išaugtą šviesią kojinytę, o mama Skirmantė pasirūpino užpildu. Buvo pasirinktas sinteponas ir polisterolo žirneliai. Veiklą organizavo Laurynas, o mama šį kartą jam padėjo. Veikla mokiniams labai patiko. Antistresinius kamuoliukus užpildė ne tik užpildas, bet ir pačios šilčiausios mokinių emocijos. Tai atsispindėjo ir kamuoliukų nupieštuose veidukuose. Džiaugėsi ir mokytoja Danguolė. Jos mokinė Ema suspėjo pagaminti kamuoliuką ir mokytojai.

2018-10-30 - 31

      Mokinių atostogų metu progimnazijos mokytojai  ir specialistai dalyvavo įvairiose kvalifikacijos tobulinimo veiklose. Spalio 30 dieną kūno kultūros mokytojai Jolita Gvergždienė ir Rytis Karnatka dalinosi gerąja patirtimi, kurią įgijo dalyvaudami  LTOK programos „Olimpinių vertybių ugdymo“  mokymuose. Sveikatos priežiūros specialistė Janina Onoprijenkienė priminė visiems, kaip svarbu mokėti laiku ir teisingai gaivinti žmogų, o direktoriaus pavaduotoja Aida Gaižauskienė pristatė naujas priemones, skirtas lavinti vaikų reakciją, koordinaciją, vikrumą (priemonės įsigytos dalyvaujant KKSD remiamame projekte „Kartu mes galim“, 2018). 31 dieną vyko seminaras „Tėvų ir mokytojų bendravimas ir bendradarbiavimas“, kurį vedė  Psichologijos instituto psichologas Antanas Valantinas.

2018-10-25

     Spalio 25 dieną Šėtos gimnazijoje vyko respublikinė mokinių ir mokytojų konferencija „Šimtmečio mokykla: nuo grifelinės lentelės iki kompiuterio“. Joje pranešimą „Sportas ir sveikatinimas mokantis“ skaitė mūsų progimnazijos 8b klasės mokiniai Gabija Kalpokaitė ir Samuelis Judenis. Pranešimą paruošti jiems padėjo istorijos mokytoja Ledina Marozienė.

2018-10-20 - 21

     Spalio 20-21 dienomis progimnazijos mokinių tarybos atstovai dalyvavo Kėdainių rajono mokinių savivaldos organizuotame forume Pradėkime nuo klausimo Kodėl. Mūsų mokiniai aktyviai dalyvavo įvairiose veiklose: formulavo klausimus, problemas, aptarė jų galimus sprendimo būdus, diskutavo, nuoširdžiai bendravo su kitų mokyklų mokiniais. Pasisemta daug patirties ir žinių, įgyta motyvacijos naujiems darbams!

2018-10-21

     Spalio 21 d. 10.00 val. Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčioje buvo aukojamos Šv. Mišios už mūsų progimnazijos bendruomenę. Prieš Šv. Mišias visi kalbėjome Rožinio maldą.

2018-10-18 - 19

      Spalio 18-19 dienomis progimnazijoje buvo vykdoma ugdomoji pažintinė, socialinė, pilietinė veikla – projektas „Jausmų ir emocijų labirintuose“.
     6-8 klasių mokiniai mokėsi įveikti psichologinius sunkumus. Mokymus „Stresas ir įtampa – išbūti ir įveikti“ vedė psichologas Evaldas Karmaza. Progimnazijos psichologė Olga Lukšienė su dailės mokytoja Marija Burneikiene organizavo praktinius užsiėmimus „Emocijų ir jausmų pažinimas naudojant dailės terapiją“ 5-6 klasių mokiniams. 6-7 klasių mokiniai drauge su psichologe Skirmante Sakalauskaite aptarė asmeninių ir bendrų sprendimus, kaip nepasiklysti  emocijų ir jausmų labirintuose.
     1-4 klasių mokiniai mokėsi geriau pažinti ir suprasti savo bei kitų emocijas. Klasių valandėlių metu mokiniai kūrė minčių žemėlapį „Mano/mūsų emocijos“. Mokinukai  ne tik įvardino emocijas, bet jas iliustravo pavyzdžiais iš savo patirties, be to, emocijas matavo termometru.  Klasių bendruomenės skaitė ir aptarė „Jausmų pasaką“. Meno terapijos dirbtuvėse mokiniai piešė savo veido antrąją pusę išryškindami tą emociją, kurią patyrė veiklų metu. Po pamokų vyko 1-4 klasių mokinių akcija „Apkabink mokyklą“.  Apibendrindami savo veiklas mokiniai sudarė diagramą „Mes šypsomės, nes kasryt keliaujame į savo mokyklą“.  

2018-10-17

  Spalio 17 d. mokinių tėvai (globėjai) ir  pedagogai,  dalyvavo paskaitoje-diskusijoje „Sąmoninga tėvystė. Vertybių reikšmė šeimoje ir bendruomenėje", kurią vedė psichologas Donatas Lučunas (progimnazijoje vykdomas neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų projektas „Kuriame mūsų mikrorajono bendruomenę“, finansuojamas  Kėdainių rajono savivaldybės).

2018-10-15

    Solidarumo bėgimas – tai jau 5-tąjį gimtadienį švenčiančios organizacijos „Gelbėkit vaikus“ socialinė iniciatyva. Tradiciškai prie jo prisijungė ir mūsų progimnazija. Kadangi šių metų surinkta parama bus skirta vaikų žaidimų aikštelėms Rusijos okupuotose Ukrainos teritorijose įrengti, mes į svečius pakvietėme švedų žurnalistą Joną Ohmaną, kaip jis pats save apibūdina, „žinomiausią švedą Lietuvoje ir populiariausią lietuvį Ukrainoje“. Jis susitiko su 7-8 klasių mokiniais ir  mokytojais. Šis žinomas žmogus papasakojo apie Ukrainos vaikų gyvenimą, savo patyrimus šioje šalyje. Tikime, kad tokios gyvenimiškos pamokos  mums visiems labai svarbios.

2018-10-12

     Spalio 12 d. vyko mokinių konferencija „Sveika, malonėmis apdovanotoji!“, skirta Trakų Dievo Motinos metams paminėti. Konferencijoje dalyvavo mokiniai iš Jonavos J. Ralio ir Šėtos gimnazijų, Labūnavos, Dotnuvos, Josvainių pagrindinių mokyklų, Kėdainių „Ryto“ ir Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijų. Konferencijos dalyvius pasveikino garbūs svečiai  Kėdainių dekanas kunigas N. Martinkus, Kėdainių savivaldybės mero pavaduotoja O. Urbonienė, Kėdainių savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė A. Stadalnykienė. Kauno kunigų seminarijos klierikas Martynas Povylaitis papasakojo apie pamaldumą Marijai. Mokiniai rengė pranešimus, piešė piešinius, skirtus Švč. Mergelei Marijai, kuriuos pristatė.
     Dėkojame partneriams ir rėmėjams Kėdainių savivaldybės jaunimo reikalų tarybai,  Kėdainių dekanui, mokytojams, padėjusiems pasiruošti konferencijai.

2018-10-11

      Sveikos mitybos pagrindų įgyjame dar vaikystėje, nes nuo to, kaip  maitinsimės, kokius įgūdžius ir nuostatas susiformuosime, ateityje priklausys ir mūsų  sveikatos būklė. Spalio 11 d. progimnazijoje vyko akcija „Pavaišink draugą sveiku maistu“. Akcijos tikslas – padėti mokiniams ugdytis sveikos mitybos įpročius  tradicijas ir kultūrą, susipažinti su  maisto ruošimo bei asmens higienos taisyklėmis.
      Renginiui ruošėsi  ir aktyviai jame dalyvavo  4b ir 4c klasių bendruomenės.  Mokiniai išradingai serviravo stalus, padedami tėvelių ir močiučių  gamino skanias ir sveikas salotas, ruošė šviežias sultis net iš šaltalankio uogų. Vėliau mokiniai pristatė paruoštus patiekalus, aptarė jų poveikį sveikatai, mokėsi derinti maisto produktus, dalinosi naudingais patarimais ir gera nuotaika su draugais ir mokytojais. Visi linksmai žaidė žaidimą „Atspėk kas tai?": užrištomis akimis ragavo įvairius maisto produktų vėrinukus, uogas, daržoves, arbatą ir stengėsi atspėti produktus. Sveiku maistu mokiniai vaišino ne tik vieni kitus, bet ir visus, užsukusius į progimnazijos valgyklą.
     Renginį organizavo visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Janina Onoprijenkienė, mokytojos Danguolė Tumėnienė ir Gendrutė Burkauskienė, socialinė pedagogė Danutė Lukoševičienė.

2018-10-10

     Progimnazijoje vykdomas Kėdainių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų projektas „Kuriame mūsų mikrorajono bendruomenę“. Bendruomenės nariai – tėvai (globėjai) pedagogai – dalyvavo paskaitoje-diskusijoje  „Kuriame mokyklos bendruomenę: vaikai, tėvai ir mokytojai". Diskusiją vedė psichologė Ramunė Murauskienė.

2018-10-10

     Ši savaitė visame pasaulyje paskelbta  programavimo savaite. Progimnazijoje ją paminėti susitarta spalio 10 dieną. Džiaugiamės, kad aktyviai dalyvaujame projekte „Informatika pradiniame ugdyme“. Visi linksmai šokome „Robotukų šokį“ ir  diskutavome apie robotų svarbą mūsų gyvenime. 

2018-10-10

     Spalio 10 dieną minima Pasaulinė psichikos sveikatos diena. Minint šią datą progimnazijoje organizuota „Geros nuotaikos diena“. Ją pradėjo besišypsantys mokiniai. Atėjusius į mokyklą mokinius, tėvelius ir mokytojus pasitikome su linksma muzika, gera nuotaika, draugiškais rankų paspaudimais. Linksmai visus nuteikė šypsenų lipdukai, kuriais pasipuošė ir mokiniai, ir mokytojai.

2018-10-08

      Prasidėjus naujiems mokslo metams, į mokinių tarybos veiklą aktyviai įsitraukė nauji nariai. Siekdami sustiprinti tarybos narių bendradarbiavimo ryšius, suformuoti tvirtą komandą, įgyti naujų žinių pasikvietėme KRMT mokymų vadovę Viltę Giedraitytę. Mokymų metu diskutavome, dalinomės patirtimi, lūkesčiais ir siekiais. Žaidimų metu mokiniai artimiau susipažino vieni su kitais. Įveikdami užduotis mokėsi dirbti komandoje, suprato tvirtos ir vieningos komandos svarbą.

2018-10-05

     Spalio 5 dieną tradiciškai buvo paminėta Tarptautinė mokytojų diena.  Vyresnių klasių mokiniai padėjo mokytojams mokant pradinių klasių mokinius. Po pamokų mokytojai buvo pakviesti į šventinį koncertą. 5d klasės mokiniai maloniai nustebino   visus mokytojus — progimnazijos kiemelyje  pasodino kvapnųjį jazminą.
      Biologijos ir chemijos mokytoja Agnė Kučmienė buvo nominuota Metų mokytojo apdovanojimams. Jai buvo įteikta savivaldybės mero padėka.

2018-10-04

      Konstitucija – pagrindinis valstybės įstatymas, turintis aukščiausią teisinę galią, kiekvieno žmogaus teisių ir laisvių garantas.
     Spalio 4-ąją turėjome galimybę dalyvauti pilietinėje  akcijoje – Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzamine.  Visi pasitikrinome teisines, istorines, politines, ekonomines žinias atlikdami testą. Taip pat turėjome galimybę prisiminti savo teises ir pareigas bei pagrindines vertybes, kuriomis turime vadovautis kasdieniniame gyvenime. Prisiminėm ir tai, kad visi priimti valstybės įstatymai ir nutarimai negali prieštarauti Konstitucijai.
     Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzamine dalyvavo 5a, 7a, 8b klasių mokiniai.

2018-10-04

    Spalio 4 dieną minima Pasaulinė gyvūnijos diena, todėl mokiniai į mokyklą atsinešė savo mažuosius draugus augintinius. Tądien svečiavosi ir mokinių tėveliai, kurie pasakojo apie įvairias augintinių rūšis, jų priežiūrą.  Per dailės pamokas mokiniai piešė savo augintinius.

2018-10-03

     Vykdant visuomenės sveikatos rėmimo projektą „Jausmų ir emocijų labirintuose“, 6 klasių mokiniai  dalyvavo praktiniuose užsiėmimuose „Žaidimai vandenyje“, kurie vyko baseine. Mokiniai ne tik žaidė, bet ir mokėsi saugiai elgtis. Užsiėmimus vedė kūno kultūros mokytojai Rytis Karnatka ir Rasa Sakalauskienė.

 

2018-10-01

     Šią savaitę į mokykloje trečius metus vykstantį projektą „Sveikatos ir olimpinio ugdymo programos poveikis mokinių sveikatai ir gyvensenai“, finansuojamą Kėdainių rajono savivaldybės, prisijungė ir mažiausieji mūsų bendruomenės nariai — pirmokai. Mokiniai dalyvavo Lietuvos mokslininkų  Arūno Emeljanovo,  Vidos Česnaitienės, Brigitos Miežienės parengtame ikimokyklinio ir pradinio mokyklinio amžiaus vaikų fizinio pajėgumo testavime, atlikdami devynių testų rinkinį (angl. Physical Fitness Test Battery for Children, FjØrtoft, Pedersne, Sigmundsson, Vereijken, 2011). Atlikus šiuos testus galima nustatyti bendrą kompleksinį mokinių fizinį pajėgumą, o ne tik atskirus jo elementus, ir stebėti jo pokyčius.
     Testavimus atliko Lietuvos sporto universiteto studentai. Norime pasidžiaugti, kad mūsų veikla susidomėjo ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patarėjas Audrius Daunoravičius, kuris pirmadienį stebėjo, kaip atliekami šie testai. 

2018-09-29

     Pasaulinė širdies federacija kiekvienais metais rugsėjo 29 d. ragina paminėti Pasaulinę širdies dieną ir pažadėti savo, artimojo širdžiai, mūsų visų širdims maitintis sveikiau, dažniau užsiimti fizinio aktyvumo veikla. To siekia ir mūsų progimnazijos bendruomenė, todėl mokykloje vyko akcija „Vienas pasaulis, vieni namai, viena širdis“. Akciją organizavo sveikatos priežiūros specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje Janina Onoprijenkienė

2018-09-26

     Rugsėjo 26 dieną yra minima Europos kalbų diena. Ta proga mūsų progimnazijoje surengta edukacinė diena, kurios metu gilinome žinias apie įvairias Europos šalis, jų kultūrą ir kalbas.

2018-09-17 - 22

     Rugsėjo 17-22 d. visoje Europoje buvo paskelbta judesio savaite. Tradiciškai ir mūsų progimnazija prisijungė prie šios iniciatyvos, tad visą savaitę mokiniai praleido aktyviai. Kiekvieną dieną jie buvo aktyvūs ir praleido po 10 minučių lauke, stadione. Judumo savaitė baigėsi ant rampos rodant savo gebėjimus su riedlentėmis, riedučiais ar specialiais dviračiais. Rugsėjo 22 dieną mokiniai ir mokytojai dalyvavo Europos judumo savaitės renginyje „Dviračių žygis miesto gatvėmis“.

2018-09-20

     Rugsėjo 20 dieną įvyko jau tradicija tapęs dviračių žygis į žydų masinių žudynių vietą Daukšių kaime. Šis žygis skirtas paminėti rugsėjo 23-iąjai, Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dienai. Mūsų progimnazija dalyvavo pilietinėje iniciatyvoje „Atminties kelias“. Šia iniciatyva siekiama aplankyti masines žydų žūties vietas. Šiais metais prie mūsų prisijungė ir „Atžalyno“ bei Šėtos gimnazijos, taip pat Kėdainių krašto muziejaus darbuotojai ir direktorius Rimantas Žirgulis ir Daugiakultūrio centro vadovė Audronė Pečiulytė.

2018-09-14

        Rugsėjo 14 d. progimnazijoje vyko akcija „Saugus kelias į mokyklą ir iš jos“. Kėdainių policijos komisariato policijos pareigūnė Aušra Mickevičienė su bičiuliu Amsiu mokyklos pirmokus mokė saugaus eismo taisyklių, rodė filmukus, mokiniai sprendė saugaus eismo užduotis. Renginį organizavo sveikatos priežiūros specialistė Janina Onoprijenkienė ir socialinė pedagogė Jurgita Sinickienė.

2018-09-07

       Rugsėjo 7 dieną vyko netradicinė ugdomoji veikla, taip paminėjome Kėdainių miesto gimtadienį. Iš ryto progimnazijos erdvėse vyko Kėdainių krašto pažinimo pamokos, tyrinėjome savo miesto istoriją, geografiją, prisiminėme žymiausius krašto žmones, rašėme sveikinimus mūsų Kėdainiams ir mietelėnams. Vėliau visi progimnazijos mokiniai išėjo arba išvyko į miesto erdves.  1-4 klasių mokiniai po pamokų progimnazijos kieme kūrė piešinių labirintą „Aš myliu savo gimtąjį miestą“. 5-8 klasių mokiniai lankė svarbias Kėdainių krašto vietas, kultūros įstaigas, muziejus, įmones ir kitus objektus. Mokiniai sprendė kryžiažodžius, žaidė edukacinius žaidimus „Žymiausios miesto vietos“, dalyvavo protų mūšyje ir orientacinėse varžybose „Pažink Kėdainių miestą“, naudodamiesi išmaniąja programa „Visit Kėdainiai“.

2018-09-03

       Rugsėjo 3 dieną šventinis skambutis vėl visus pakvietė į mokyklą. Šventės metu pirmiausia pasveikinome pirmokus, pradėjusius mokslo ir žinių kelią mūsų progimnazijoje, palinkėjome sėkmingo mokymosi visiems 833 mokiniams.  Kunigas dekanas Norbertas Martinkus pašventino naują progimnazijos vėliavą. Mokinius, mokytojus ir jų tėvelius sveikino progimnazijos direktorė Neringa Vaicekauskienė, savivaldybės vicemerė Olga Urbonienė ir tėvų klubo pirmininkė Neringa Rabikauskienė.

 

Informacijos apie praeitais mokslo metais vykusius renginius ieškokite skiltyje Archyvas

Sutikti su slapukų ir privatumo politika? Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius.Taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk