Mokyklos ugdymo turinio formavimas grindžiamas mokyklos bendruomenės – pedagogų, moksleivių, jų tėvų – bendradarbiavimu, laisva valia ir demokratinėmis nuostatomis.

 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 2017-2018 MOKSLO METAIS

Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 1 d., baigiamas atitinkamai:

Klasė Ugdymo proceso pabaiga Ugdymo proceso trukmė savaitėmis
1–4 05-31 34
5–8 06-15 36

Mokykla dirba penkias dienas per savaitę.

Pirmas pusmetis
rugsėjo 1 d. – sausio 23 d.
Antras pusmetis
sausio 24 d. - birželio 15 d. (5-8 klasės) ir gegužės 31 d. (1-4 klasės)

Mokinių atostogos numatomos:

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2017-10-30 2017-11-03
Žiemos (Kalėdų) 2017-12-27 2018-01-03
Žiemos 2018-02-19 2018-02-23
Pavasario (Velykų) 2018-04-03 2018-04-06
Vasaros: 1–4 klasės
5–8 klasės
2018-06-01
2018-06-16
2018-08-31

Ugdymo procese kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sporto, praktinei, socialinei, prevencinei ir kitai pagal mokinių ir mokyklos poreikius parinktai veiklai per mokslo metus skiriama 10 mokymosi dienų.
Ši dešimties dienų veikla (klasių ekskursijos, edukacinės dienos, mokyklos renginiai, projektai) organizuojama per mokslo metus. Mokslo metų pabaigoje vykdoma klasių projektinė veikla.

Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei, į mokyklą gali neiti 1–5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6–8 klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

Paskelbus ekstremalią situaciją, keliančią pavojų mokinių gyvybei ar sveikatai, mokykla priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo.

PAMOKŲ LAIKAS:

    1p. 8.00 val. - 8.45 val.
    2p. 8.55 val. - 9.40 val.
    3p. 9.55 val. – 10.40 val.
    4p. 11.00 val. – 11.45 val.
    5p. 12.05 val. – 12.50 val.
    6p. 13.00 val. – 13.45 val.
    7p. 13.50 val. – 14.35 val.