Mokyklos ugdymo turinio formavimas grindžiamas mokyklos bendruomenės – pedagogų, moksleivių, jų tėvų – bendradarbiavimu, laisva valia ir demokratinėmis nuostatomis.

 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 2016-2017 MOKSLO METAIS

Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 1 d., baigiamas atitinkamai:

Klasė Ugdymo proceso pabaiga Ugdymo proceso trukmė savaitėmis
1–5 05-30 32
6–8 06-02 34

Mokykla dirba penkias dienas per savaitę.

Pirmas trimestras rugsėjo 1 d. – lapkričio 30 d.
Antras trimestras gruodžio 1 d. – vasario 28 d.
Trečias trimestras kovo 1 d. - birželio 2 d. (6-8 klasei) ir gegužės 30 d. (1-5 klasei)

Mokinių atostogos numatomos:

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2016-10-31 2016-11-04
Žiemos (Kalėdų) 2016-12-27 2017-01-06
Žiemos 2017-02-17 2017-02-17
Pavasario (Velykų) 2017-04-10 2017-04-14
Vasaros: 1–5 klasės
6–8 klasės
2017-05-31
2017-06-05
2017-08-31

1–5 klasių mokiniams skiriamos papildomos 10 mokymosi dienų atostogos:

Atostogos prasideda Atostogos baigiasi
Papildomos atostogos 1-5 kl. mokiniams
2017-02-17 2017-02-24
Papildomos atostogos 1-5 kl. mokiniams
2017-04-18 2017-04-21

 

Papildomų atostogų laikas, suderintas su mokyklos taryba, gali būti numatomas ir kitas.

Ugdymo procese kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sporto, praktinei, socialinei, prevencinei ir kitai pagal mokinių ir mokyklos poreikius parinktai veiklai per mokslo metus skiriama 10 mokymosi dienų.
Ši dešimties dienų veikla (klasių ekskursijos, edukacinės dienos, mokyklos renginiai, projektai) organizuojama per mokslo metus. Mokslo metų pabaigoje vykdoma klasių projektinė veikla.

Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei, į mokyklą gali neiti 1–5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6–8 klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

Paskelbus ekstremalią situaciją, keliančią pavojų mokinių gyvybei ar sveikatai, mokykla priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo.

PAMOKŲ LAIKAS:

    1p. 8.00 val. - 8.45 val.
    2p. 8.55 val. - 9.40 val.
    3p. 9.50 val. – 10.35 val.
    4p. 11.00 val. – 11.45 val.
    5p. 12.00 val. – 12.45 val.
    6p. 12.55 val. – 13.40 val.
    7p. 13.45 val. – 14.30 val.