1998m. mokykloje veiklą pradėjo Dailės galerija „A“. Galerijai vadovauja mokytoja Marija Burneikienė.


Į mokinių ir mokytojų personalines parodas kviečiami Kėdainių miesto atstovai, menininkai, mokinių tėvai.

Parodose eksponuoti mokytojų D. Pilibienės, Vyt. Greičiaus, A. Bareikos, M. Burneikienės, B. Rimkevičiūtės, S. Parčiauskaitės kūrybiniai darbai. Buvo surengtos mokinių pirmosios personalinės parodos. Savo darbus bendruomenės ir svečių vertinimui pateikė mokiniai E. Jankauskaitė, A. Ulinskaitė, R. Germonaitė, E. Klimkevičiūtė, A. Medelytė, A. Šimanskas, S. Gražytė, S. Šuminaitė.


Nuolat per mokslo metus vyksta klasių kolektyvinės bei proginės tradicinės parodos.

 

Šiuo metu dailės galerijoje „A“ eksponuojama penktokų kūrybinių darbų paroda „Žiemos paukštis“.

2014-11-14 - 2014-12-12 galerijoje veikė paroda „Tolerancijos knyga“.

2014-10-10 - 2014-11-14 mokykloje veikė paroda „Emocijų kopėčios“.

 

2014-09-23 - 2014-10-10 Dailės galerijoje „A“ 6-7 klasių mokiniai vykdė integruotą menų ir užsienio kalbų projektą „Sporto šakos užsienio kalbomis“. Moksleiviai sukūrė skirtingų sporto šakų atstovų figūras ir jas „aprengė“ frazėmis apie sporto šakas anglų, rusų bei vokiečių kalbomis.