2016-2017 m.m. neformaliojo švietimo programos

Programos pavadinimas

Mokytojas

  „Šaškių būrelis“ Irena Ratkuvienė
 „Sportiniai žaidimai“ Irena Ratkuvienė
 „Sportiniai žaidimai“ Audronė Radauskaitė
 „Plaukimo būrelis“ Tadas Lukoševičius
 „Krepšinio būrelis“ Tadas Lukoševičius
 „Krepšinio būrelis“ Daina Kačegavičienė
 „Futbolo būrelis“ Rytis Karnatka
 „Tinklinio būrelis Rytis Karnatka
 „Komandiniai žaidimai“ Irena Ratkuvienė
 „Kvadratas (berniukai)“ Eglė Kuprijanovienė
 „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ Jolita Gvergždienė
 „Kvadratas (mergaitės)“ Jolita Gvergždienė
 „Futbolas (mergaitės)“ Eglė Kuprijanovienė
 „Lengvoji atletika“ Rasa Sakalauskienė
 „Sportiniai šokiai ir žaidimai“ Jolita Gvergždienė
 „Atradimų pasaulyje“ Danguolė Tumėnienė
 „Kūrybos takeliu“ Rita Krivoūsienė
 „Mokausi plaukti“ Tadas Lukoševičius
 „Jaunučių šokių kolektyvas Dagilis“ Danutė Pilibienė
 „Jaunių šokių kolektyvas Dagilis“
Danutė Pilibienė
 „Merginų šokių kolektyvas Danutė Pilibienė
 „Liaudiškos muzikos ansamblis“ Vytautas Greičius
Merginų (bendruomenės) choras Vytautas Greičius
 „Jaunučių choras“ Vytautas Greičius
 „Dailės studija“ Marija Burneikienė
 „Žaidžiame teatrą“ Rita Grigaitienė
„Kelionė po meno pasaulį“ Gendrutė Burkauskienė
„Dainelės su gitara“ Vida Pocienė
„Meno technologijos“ Violeta Kalvaitienė
„Garsai ir spalvos anglų kalba“ Ingrida Neliupšienė
 „Informacinių technologijų mokyklėlė“ Vadimas Gerasimovas
 „Interaktyvus pasaulis“ Vadimas Gerasimovas
„Eksperimentinė fizika“ Jūratė Kačinskienė
„Mažoji laboratorija“ Agnė Kučmienė
„Jaunieji patriotai“ Audronis Valčiukas
„Mikalojaus Daukšos Ateitininkų kuopa“ Zita Kairaitytė

Neformaliojo švietimo tvarkaraštis