ĮSAKYMAS DĖL  SERTIFIKUOTŲ  OLWEUS  VARDO  MOKYKLŲ  SĄRAŠO

Kėdainių „Aušros“ sveikatinimo ir sporto pagrindinė mokykla 2012 m. baigusi Olweus patyčių prevencijos programos diegimą, kuri  truko pusantrų metų, ir norėdama tapti sertifikuota Olweus vardo mokykla, toliau diegia Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemą (toliau – OPKUS). Plačiau...

Informacija apie Olweus programos diegimą Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose.

Olweus patyčių prevencijos programos lankstinukas.

Olweus patyčių prevencijos programos pateiktys.

OLWEUS patyčių prevencijos programos nuobaudų „kopėčios“.

  • Klasių valandėlių metu visi mokiniai išmoksta šias taisykles ir žino jų laikymosi/nesilaikymo pasekmes.
  • Jomis, kaip pagrindiniu ramsčiu, mokiniai naudojasi, kai kalba, kaip jiems sekasi laikytis jų, analizuojant tam tikrus patyčių atvejus, aptariant filmų medžiagą ir t.t.
  • Taisyklės galioja VISIEMS.