Dokumentų formos

Metų (ilgalaikis) planas (Ruošiamas)

Klasės vadovo planas

2017-2018 mokslo metų pradžios ataskaita

2017-2018 mokslo metų pirmojo pusmečio ataskaita

2017-2018 mokslo metų pabaigos ataskaita

Kelionės aprašas ir mokinių sąrašas

Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos mokinių individualios pažangos ir socialinių įgūdžių įsivertinimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarka

Moksleivio (-ės) pasiaiškinimas

Tėvų (globėjų) prašymas

Mokytojo prašymas

Tarnybinis pranešimas