Neringa Vaicekauskienė – direktorė

    Vilniaus universitetas (1992) – filologė, rusų kalbos ir literatūros dėstytoja.
    Vilniaus pedagoginis universitetas (1998) – etikos mokytoja.
    Vytauto Didžiojo universitetas (2007) – edukologijos mokslų magistrė (studijų programa – švietimo kokybės vadyba).
    Sertifikuota švietimo lyderystės konsultantė (2014).
    Pedagoginio darbo stažas – 25 metai.

 

 

    Rita Lukoševičienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui

    Vilniaus pedagoginis universitetas (1979) – istorijos mokytoja.
    II vadybinė kategorija (2008).
    Vadybinis darbo stažas – 30 metų.
    Pedagoginio darbo stažas – 38 metai.

 

 

 

    Rita Naruševičienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui

    Vilniaus pedagoginis universitetas (1986) – lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja.
    Vadybos ekspertė (1995, 2006).
    II vadybinė kategorija (2008).
    Vadybinis darbo stažas – 21 metų.
    Pedagoginio darbo stažas – 32 metai.

 

 

 

    Aida Gaižauskienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui

    Lietuvos sporto universitetas (1994) – kūno kultūros dėstytoja.
    Lietuvos sporto universitetas (2002) – edukologijos magistrė.
    Pedagoginio darbo stažas – 23 metai.

 

 

 

    Daiva Plungienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui

    Šiaulių universitetas (1991) – specialioji pedagogė.
    Pedagoginio darbo stažas – 26 metai.

 

 

 

    Romaldas Petrukevičius – direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems klausimams

    Kauno technikos kolegija (1979) – automobilių techninė priežiūra ir remontas.
    Pedagoginio darbo stažas – 16 metų.