Klasė

Klasės tėvų komiteto pirmininkas

1a

Nerijus Mickevičius

1b

Laura Navickienė

1c

Dovilė Ovarienė

1d

Viktorija Bikelienė

2a

Darius Gasiūnas

2b

Diana Kasperavičienė

2c

Daiva Žaltauskienė

2d

Tomas Ūsas

3a

Neringa Rabikauskienė

3b

Ramunė Misiūnienė

3c

Darius Jašenskaitis

3d

Reda Paulauskaitė

4a

Kristina Liutkuvienė

4b

Žydrė Bukauskienė

4c

Jurgita Sakalauskienė

4d

Sandra Rimkuvienė

5a

Lilijana Pečkienė

5b

Deividas Judenis

5c

Daiva Volkvičienė

6a

Gintarė Bagdonienė

6b

Kristina Rimdeikienė

6c

Rolandas Naruševičius

6d

Aušra Jaugelavičienė

7a

Daiva Martinkienė

7b

Erika Vičiūnienė

7c

Audronė Gailiuvienė

8a

Darius Posiakinas

8b

Sigita Griniuvienė

8c

Vilma Kairienė