Kurkime „…džiaugsmo mokyklą, kad nė vienas vaikas
joje praleistų metų nelaikytų prarastu savo gyvenimo pavasariu…”

( E. Kjaergard, R. Martinėnienė)

Pirmininkė – Rita Lukoševičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Pirmininkės pavaduotoja – Danutė Lukoševičienė, socialinė pedagogė.
Sekretorė – Laisvė Sarulienė, logopedė.

Nariai:
Asta Dikidži, specialioji pedagogė,
Olga Lukšienė, psichologė,
Jurgita Sinickienė, socialinė pedagogė,
Janina Onoprijenkienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė,
Rasa Pociuvienė, lietuvių kalbos mokytoja.

2015 geroves komisija