Progimnazijoje dirba 64 mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai (psichologas, 2 specialieji pedagogai, logopedas, 2 socialiniai pedagogai), 2 bibliotekininkai, 1 mokytojas padėjėjas. 25 pedagogai yra įgiję mokytojo metodininko, 31 — vyresniojo mokytojo kvalifikacines kategorijas. Mokytojų amžiaus vidurkis — 51 metai.
     Aktyviausi projektų, įvairių renginių organizatoriai ir iniciatoriai yra mokytojai Rita Lukoševičienė, Marija Burneikienė, Danguolė Tumėnienė, Laima Pauliukevičienė, Ingrida Neliupšienė, Erika Lavrukėnienė, Rita Naruševičienė, Zita Kairaitytė, Dijana Jermakovienė, Danguolė Tumėnienė, psichologė Olga Lukšienė, socialinės pedagogės Jurgita Sinickienė ir Danutė Lukoševičienė, specialioji pedagogė Daiva Plungienė. Gerų akademinių, sportinių ir meninių rezultatų rajono ir respublikos moksleivių olimpiadose ir konkursuose 2017 metais pasiekė mokytojų Jolitos Gvergždienės, Irenos Ratkuvienės, Ryčio Karnatkos, Eglės Kuprijanovienės, Danguolės Tumėnienės, Dijanos Jermakovienės, Violetos Kalvaitienės, Ritos Kerzienės, Jūratės Daugnorienės,  Stefanijos Unikienės, Gražinos Damaševičienės, Ritos Naruševičienės, Irenos Adomavičiūtės, Nijolės Petrulienės, Editos Liniuvienės, Rasos Pociuvienės, Ligitos Klimavičiūtės, Ingridos Neliupšienės, Agnės Kučmienės, Jūratės Kačinskienės, Rasos Rojienės, Danutės Pilibienės, Vytauto Greičiaus ir kt. mokytojų ruošti mokiniai.
     Progimnazijoje yra daug kūrybingų, iniciatyvių mokytojų, kurie šoka ir dainuoja mokyklos meniniuose kolektyvuose. Dažnai rajono parodose yra eksponuojami mokytojų Marijos Burneikienės, Rasos Rojienės kūrybiniai darbai.

Dalykas Mokytojo vardas, pavardė Kategorija, kvalifikacija

Vadovau- jama klasė

El. paštas
Dorinis ugdymas  
Etika Rita Lengvinienė Mokytoja metodininkė  7c Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Tikyba Zita Kairaitytė Mokytoja metodininkė   Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Lietuvių kalba Irena Adomavičiūtė Mokytoja metodininkė   Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Edita Liniuvienė Vyresnioji mokytoja  6a Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Rita Naruševičienė Mokytoja metodininkė   Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Nijolė Petrulienė Vyresnioji mokytoja   Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Rasa Pociuvienė Vyresnioji mokytoja  6e Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Anglų kalba Vida Bareikienė Vyresnioji mokytoja   Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Ligita Klimavičiūtė Mokytoja metodininkė 5d  Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Erika Lavrukėnienė Vyresnioji mokytoja 6d Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Ingrida Neliupšienė Mokytoja metodininkė 8b Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Vilma Petkuvienė Vyresnioji mokytoja 5b Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Laima Plungienė Vyresnioji mokytoja 5c Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Rusų kalba Nijolė Černiauskienė Vyresnioji mokytoja   Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Rita Lengvinienė Vyresnioji mokytoja  7c Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Vokiečių kalba Ramunė Misiūnienė Mokytoja metodininkė 6b Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Matematika Aniceta Chrapačienė Mokytoja metodininkė   Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Gražina Damaševičienė Mokytoja metodininkė   Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Stefanija Unikienė Vyresnioji mokytoja   Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Gamta ir žmogus Danutė Kazlauskienė Vyresnioji mokytoja   Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Biologija Danutė Kazlauskienė Vyresnioji mokytoja   Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Agnė Kučmienė Vyresnioji mokytoja  7b Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Fizika Jūratė Kačinskienė Vyresnioji mokytoja  7a Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Chemija Agnė Kučmienė Vyresnioji mokytoja  7b Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Informacinės technologijos Rūta Pečiulienė Vyresnioji mokytoja  6c Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Vadimas Gerasimovas Mokytojas  7d Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Istorija Artūras Linauskas Vyresnysis mokytojas   Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Rita Lukoševičienė Mokytoja metodininkė   Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Ledina Marozienė Mokytoja metodininkė   Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Geografija Laima Pauliukevičienė Mokytoja metodininkė  8a Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Dailė Marija Burneikienė Mokytoja metodininkė   Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Muzika Vytautas Greičius Mokytojas metodininkas   Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Choreografija Danutė Pilibienė Vyresnioji mokytoja   Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Technologijos Rasa Rojienė Vyresnioji mokytoja   Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Audronis Valčiukas Vyresnysis mokytojas   Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Kūno kultūra Eglė Kuprijanovienė Vyresnioji mokytoja   Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Jolita Gvergždienė Mokytoja metodininkė 5a  Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Rytis Karnatka Vyresnysis mokytojas   Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Tadas Lukoševičius Vyresnysis mokytojas   Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Žmogaus sauga Artūras Linauskas Vyresnysis mokytojas   Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Pradinis ugdymas Jūratė Bredikhina Vyresnioji mokytoja 3c Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Gendrutė Burkauskienė Vyresnioji mokytoja 4c Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Jūratė Daugnorienė Mokytoja metodininkė 4a Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Audronė Gailiūnienė Mokytoja metodininkė 3a Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Rita Grigaitienė Vyresnioji mokytoja 1b Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Diana Jermakovienė Mokytoja metodininkė 1a Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Daina Kačegavičienė Vyresnioji mokytoja 2b Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Violeta Kalvaitienė Mokytoja metodininkė 3d Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Rita Kerzienė Vyresnioji mokytoja 2c Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Rita Krivoūsienė Mokytoja metodininkė 1d Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Gabrielė Misevičienė Mokytoja 2e Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Vida Pocienė Vyresnioji mokytoja 2d Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Audronė Radauskaitė Vyresnioji mokytoja 1c Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Irena Ratkuvienė Vyresnioji mokytoja 2a Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Rasa Supronienė Vyresnioji mokytoja 4d Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Danguolė Tumėnienė Mokytoja metodininkė 4b Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Violeta Žardzinskienė Vyresnioji mokytoja 3b Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Prailgintos dienos grupė Marija Misienė Mokytoja   Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Egidija Rimiene Mokytoja   Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Kiti pedadogai Jurgita Sinickienė Socialinė pedagogė metodininkė 8c Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Danutė Lukoševičienė Socialinė pedagogė metodininkė   Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Olga Lukšienė Psichologė   Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Laisvė Sarulienė Logopedė metodininkė   Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Asta Dikidži Specialioji pedagogė metodininkė   Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Daiva Plungienė Specialioji pedagogė metodininkė   Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Sutikti su slapukų ir privatumo politika? Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius.Taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk