Specialios pedagogės Asta Dikidži ir Daiva Plungienė dirba su mokiniais, turinčiais spec. ugdymosi poreikių.

 

 
Darbo tikslas:
 • Užtikrinti vaikų, turinčių ugdymo(si) sunkumų, integraciją ir socialinę adaptaciją.

Teikiamos paslaugos:
 • Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą specialiųjų poreikių vaikams, seka ir fiksuoja jų pažangą bei psichologinę savijautą.
 • Atlieka moksleivių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, pedagoginį vertinimą.
 • Teikia mokytojams metodinę pagalbą, supažindina su teisės aktais, reglamentuojančiais spec. ugdymą.
 • Siūlo ugdymo būdus ir metodus, teikia specialiąją pagalbą moksleiviams, kuriems nustatyti specialieji ugdymo(si) poreikiai.
 • Efektyvina tėvų švietimo politiką.
 • Reguliuoja mokymo ir mokymosi krūvių strategiją spec. poreikių mokiniams.

   

   

   

  SPECIALIOSIOS PEDAGOGĖS DAIVOS PLUNGIENĖS
  DARBO LAIKAS
  2017/2018 m.m.

                                            Pirmadienis     -     8.00 - 14.00 val.
                                            Antradienis     -     8.00 - 14.00 val.                                     
                                            Trečiadienis    -     8.00 - 14.00 val.                             
                                            Ketvirtadienis  -     8.00 - 14.00 val.
                                            Penktadienis   -     8.00 - 14.00 val.
 
SPECIALIOSIOS PEDAGOGĖS ASTOS DIKIDŽI
DARBO LAIKAS
2017/2018 m.m.
                                            Pirmadienis     -      8.00 – 14.45 val.
                                            Antradienis     -      8.00 – 14.45 val.
                                           Trečiadienis     -      8.00 – 13.45 val.
                                            Ketvirtadienis  -      8.00 – 10.35 val.

MOKYTOJO PADĖJĖJO DARBO GRAFIKAS
2017/2018 m.m.
Savaitės diena Darbo laikas Pietų pertrauka
Pirmadienis 7.30–12.00 val.
12.30–16.00 val.   
12.00–12.30 val.
Antradienis 7.30–12.00 val.
12.30–16.00 val.
12.00–12.30 val.
Trečiadienis 7.30–12.00 val.
12.30–16.00 val.
12.00–12.30 val.
Ketvirtadienis 7.30–12.00 val.
12.30–16.00 val.
12.00–12.30 val.
Penktadienis 7.30–12.00 val.
12.30–16.00 val.
12.00–12.30 val.