Spec. pedagogės A. Dikidži, D. Plungienė dirba su mokiniais, turinčiais spec. ugdymosi poreikių.

 

 
Darbo tikslas:
 • Užtikrinti vaikų, turinčių ugdymo(si) sunkumų, integraciją ir socialinę adaptaciją.

Teikiamos paslaugos:
 • Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą specialiųjų poreikių vaikams, seka ir fiksuoja jų pažangą bei psichologinę savijautą.
 • Atlieka moksleivių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, pedagoginį vertinimą.
 • Teikia mokytojams metodinę pagalbą, supažindina su teisės aktais, reglamentuojančiais spec. ugdymą.
 • Siūlo ugdymo būdus ir metodus, teikia specialiąją pagalbą moksleiviams, kuriems nustatyti specialieji ugdymo(si) poreikiai.
 • Efektyvina tėvų švietimo politiką.
 • Reguliuoja mokymo ir mokymosi krūvių strategiją spec. poreikių mokiniams.
 • SPEC. PEDAGOGĖS DAIVOS PLUNGIENĖS
  DARBO LAIKAS
  2016/2017 m.m.

                                            Pirmadienis     -     8.00 - 14.00 val.
                                            Antradienis     -     8.00 - 14.00 val.                                     
                                            Trečiadienis    -     8.00 - 14.00 val.                             
                                            Ketvirtadienis  -     8.00 - 14.00 val.
                                            Penktadienis   -     8.00 - 14.00 val.