MOKINIŲ TARYBA 2016-2017 M.M.

Pirmininkė Laura Sakalauskaitė, 7a klasė

Pavaduotoja Gabrielė Bložytė, 8b klasė

Sekretorė Vaidilė Vilkončiūtė, 7c klasė

Nariai:

Austėja Liubinaitė 8c
Rusnė Malinauskaitė 8b
Šarūnas Zinkus 8a
Tadas Rimkevičius 8a
Gabija Juknevičiūtė 8a
Danielė Motiejūnaitė 8a
Eva Mažeikaitė 8a
Samanta Mostautaitė 7c
Lukas Butrimavičius 7b
Rūta Liolytė 7b
Aistė Rimdeikaitė 7b
Miglė Mačianskytė 7b
Alina Semianikovaitė 7a
Paulė Berankytė 7a
Justina Kuprijanovaitė 7a
Gintarė Miknevičiūtė 7a
Tadas Bagdonas 7a
Austėja Sungailaitė 7a
Agnė Voveraitytė 7a
Marta Jankūnaitė 6b
Kamilė Vaiciukevičiūtė 6b
Gabija Kalpokaitė 6b

 

Veikla

 • Mokinių taryba atstovauja mokyklos mokinių interesus.
 • Dalyvauja aprobuojant mokyklos veiklos nuostatus, programas, ugdymo planą.
 • Organizuoja mokinių popamokinį darbą.
 • Rūpinasi drausme ir tvarka.
 • Svarsto mokinių teisių gynimo klausimus.
 • Bendrauja su klasių seniūnais, jiems teikia pagalbą.
 • Planuoja renginius ir juos įgyvendina.
 • Dalyvauja projektų kūrime ir vykdyme.
 • Svarsto ir priima mokinių taisykles.
 • Vertina mokyklos ir jos vadovų veiklą.
 • Bendrauja su mokykloje veikiančiomis mokinių organizacijomis.

Savivaldos nauda mokiniui

 • Tai – pilietinio aktyvumo skatinimo priemonė.
 • Lyderių ugdymas.
 • Galimybė įtakoti mokyklos administracijos sprendimus, susijusius su mokiniais, keisti mokyklą taip, kaip nori mokiniai.
 • Mokymasis teisingai analizuoti problemas, teisingai jas spręsti.
 • Pagrindai karjerai.
 • Gerai ir turiningai praleidžiamas laikas bendraminčių tarpe.
 • Bendravimo patirtis.
 • Demokratijos mokymasis - pagrindas pilietiškai lavintis ir socialiai bręsti.

Mokinių savivaldos nuostatai

Mokinių savivaldos schema