Mokyklos nuostatai

Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos 2017–2018 ir  2018-2019 mokslo metų pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo planas

2016-2018 m.m. strateginis veiklos planas

2018 metų veiklos planas

Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos vaiko gerovės komisijos 2018 metų veiklos planas

Birželio mėnesio veiklos planas

Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos mokymosi pagalbos teikimo forma

2015m. mokyklos veiklos srities „Ugdymas ir mokymasis“ temos „Mokymo kokybė“ veiklos rodiklio „Išmokimo stebėjimas“ įsivertinimas.

Kėdainių „Aušros“ sveikatinimo ir sporto pagrindinės mokyklos 2013-2014 m.m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas

II srities „Ugdymas  ir mokymasis“, temos „Pamokos organizavimas“, veiklos rodiklio „Klasės valdymas“ įsivertinimas