Aiškinamasis raštas dėl 2017 II ketvirčio biudžeto vykdymo vykdymo ataskaitų

Aiškinamasis raštas dėl 2017 I ketvirčio biudžeto vykdymo vykdymo ataskaitų

2017 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2017 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2017 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2017 m. III ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

2017 m. II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

2017 m. I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

2017 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2017 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2017 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

 

Aiškinamasis raštas dėl 2016 metų IV ketvirčio biudžeto vykdymo vykdymo ataskaitų

2016 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2016 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2016 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2016 m. III ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

2016 m. II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

2016 m. I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

2016 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2016 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2016 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

 

2015 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2015 m. pinigų srautų ataskaita

2015 m. grynojo turto pokyčių ataskaita

2015 m. III ketvirčio biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčio dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita.

2015 m. III ketvirčio mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2015 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2015 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2015 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2015 m. IV ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2015 m. I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

2015 m.  II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

2015 m.  III ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

2015 m.  IV ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

2015 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2015 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2015 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Aiškinamasis raštas dėl 2015 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų

 

2014 m. grynojo turto pokyčių ataskaita

2014 m. pinigų srautų ataskaita

2014 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2014 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2014 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2014 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2014 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2014 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2014 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2014 m. IV ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2014 m. I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

2014 m. II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

2014 m. III ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

 

2013 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2013 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2013 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2013 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2013 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2013 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2013 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2013 m. I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

2013 m. II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

2013 m. III ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

2013 m. finansinių ataskaitų rinkinys

 

2012 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2012 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2012 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2012 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2012 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2012 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2012 m. I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

2012 m. II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

2012 m. III ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita

2012 metų finansinių ataskaitų rinkinys