Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ugdymo procese tvarka

Mokinių sąsiuvinių tvarkos reikalavimai

Mokinio elgesio taisyklės

Rekomendacijos dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams

Mokinių pamokų lankomumo apskaitos, kontrolės ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas

Keturios prieš patyčias nukreiptos taisyklės ir nuobaudų „kopėčios“

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo, įgyvendinant pagalbos ir prevencines priemones Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijoje, tvarkos aprašas

Priėmimo į Kėdainių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas